De herfst is een bijzonder seizoen in het leven van herten: tijdens de bronsttijd komen de hertenbokken en hindes samen om te paren en proberen de bokken concurrenten onder luid geburl en dreigend paraderen op afstand te houden. Een schitterend schouwspel dat je van dichtbij kan aanschouwen in het Domein van de grotten van Han.

De poolvos ziet zijn leefgebied in het hooggebergte van Noorwegen versnipperd worden door de aanleg van wegen. Bovendien krijgt hij te maken met concurrentie van de rode vos uit lager gelegen gebied. Die vindt steeds vaker de weg naar de bergen en het zwerfvuil langs de wegen.