Zwin wordt vogelparadijs dankzij uitbreiding

© Getty
Katrien Huysentruyt Journalist

Sinds de uitbreiding van het Zwin, begin 2019, vinden veel vissen en vogels de weg ernaartoe. De voormalige polder werd namelijk razendsnel ingenomen door de natuur. Ornithologen spreken zelfs van een waar vogelparadijs.

Verschillende soorten hebben zich intussen in de Zwinvlakte kunnen vestigen, blijkt uit monitoring van Vlaamse en Nederlandse natuurexperten. Begin 2019 kreeg de zee via de Zwingeul immers weer toegang tot 120 hectare van de Belgisch-Nederlandse Nederland Willem-Leopoldpolder. 

Boomende biotoop

In de zomer van 2020 doken er al pioniersplanten als zeekraal en klein schorrenkruid op. Een jaar later bestond een kwart van de voormalige polder reeds uit lage schorre. De biotoop evolueert snel, blijkt uit het onderzoek. Zo zwemmen er minstens zeven vissoorten in de geulen, waaronder de bedreigde paling, bot, sprot en zeebaars. Er werden ook jonge vissen gespot, het bewijs dat de uitbreiding ook al dienstdoet als kraamkamer. 

Vogelparadijs

En: goed nieuws voor vogelspotters. Naast lepelaars en kleine zilverreigers komen er ook veel meeuwen en honderden grote sterns uitblazen. In het winterseizoen kan je er bovendien ganzen, kokmeeuwen en wulpen vinden. Ook doortrekkende en overwinterende eenden en steltlopers zoals de scholekster, kluut, tureluur en bontbekplevier kunnen het uitgebreide Zwin best smaken. Voor die soorten werd het zowat het belangrijkste Belgische overwinteringsgebied.

Natuurbeheer werkt

Door de uitdieping en verbreding van de Zwingeul stroomt er aanzienlijk meer zeewater in en uit het Zwingebied. De oude Zwinvlakte overstroomt daardoor op veel plekken opnieuw vaker en langer. In combinatie met de begrazing door runderen is dit bevorderlijk voor de typische plantengroei en broedende soorten zoals de tureluur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content