Holebi’s en het christendom: ‘Holebi of transgender en tegelijk christen zijn spreekt elkaar niet tegen’

© Hatim Kaghat

Dat de katholieke kerk in het verleden fouten heeft gemaakt als het over holebirechten gaat, erkent holebi-priester Rik Beckers (69): ‘Sommige mensen binnen de Kerk hebben gelovigen enorm gekwetst. Dat kan en moet anders.’

17/5 is de internationale dag tegen homo- en transfoob geweld. Een ingekorte versie van dit interview verscheen eerder in Knack.

Dat de katholieke kerk in het verleden fouten heeft gemaakt als het over holebirechten gaat, erkent priester Rik Beckers (69): ‘Sommige mensen binnen de Kerk hebben gelovigen enorm gekwetst met hun woorden en hun houding. Dat kan en moet anders.’

Rik is lid van Holebi-Pastores, een organisatie die al bijna 40 jaar samenkomt om christelijke LGBT-priesters samen te brengen en steun te bieden. Rik heeft een missie: ‘Ik wil dat mensen weten dat holebi of transgender en tegelijk christen zijn elkaar niet tegenspreekt. Wij proberen om een klimaat scheppen waarin personen met een LGBTQ-geaardheid ten volle gewaardeerd worden binnen de geloofsgemeenschap.’

Ik wil dat mensen weten dat holebi of transgender en tegelijk christen zijn elkaar niet tegenspreekt.

Rik neemt zelfs samen met Holebi-Pastores deel aan The Belgian Pride: ‘Wij organiseren samen met de Protestanten een speciale viering. In een vorige optocht namen wij ook deel met een spandoek waarop ‘Gezegend zij de liefde van de holebi’s’ te lezen stond. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen aan de emancipatie de LGBTQ-gemeenschap.’

De Pride is volgens Rik broodnodig om een aantal pijnpunten binnen de holebigemeenschap bloot te leggen. Dit jaar geeft de Pride bijvoorbeeld aandacht aan vluchtelingen, een thema dat Rik na aan het hart ligt: ‘We moeten beseffen hoe goed we het hier hebben. In andere regio’s komen holebi’s in levensbedreigende situaties terecht als ze uit de kast komen.’

Holebi Pastores

Tijdens zijn studies aan de middelbare school vond Rik zijn roeping als priester. ‘Ik wou mensen steunen en begeleiden in hun levensweg. Ik wou ze bijstaan op cruciale momenten’, vertelt Rik, ‘En Jezus gaf mij de drive om gestalte te geven aan die wens.’

Lid worden van holebi-pastores heeft hem persoonlijk een duwtje in de rug gegeven: ‘Het heeft mij geholpen om mijn seksualiteit te aanvaarden. Ik besefte voor het eerst dat ik er niet alleen voor sta, dat ik er met mijn collega’s over kon praten. Die ruimte krijgen binnen mijn eigen geloof was cruciaal.’

Vanuit zijn of haar geloof kunnen holebi’s net als hem steun vinden, weet Rik uit eigen ervaring: ‘Als je het evangelie leest, merk je meteen dat Jezus op een heel onthalende en open manier mensen tegemoet komt. Hij was begaan met iedereen die hij ontmoette en liet mensen zijn wie ze zijn.’

Andere toon

Maar Rik beseft wel degelijk dat er negatieve klanken vanuit de Kerk gekomen zijn die deze boodschap ondermijnen. Holebirelaties erkennen blijft een zoektocht voor de Kerk. Rik is 69 en heeft het allemaal van dichtbij zien evolueren. ‘De laatste jaren hebben we een andere toon aangenomen. Toen de Paus uit Brazilië terugkwam, zei hij: ‘Wie ben ik om hen te veroordelen?’ Hij sprak uiteraard voor zichzelf, maar het woordgebruik is belangrijk hier.’

Het eerbied voor de mens en het anders zijn van de mens is niet alleen een belangrijke waarde van het Evangelie, maar ook van de moderne cultuur.

In eigen land verwijst Rik naar de woorden van kardinaal Jozef De Kesel. Bij zijn aanstelling zei De Kesel dat de Kerk respect heeft voor mensen, inclusief in seksuele beleving. In een maatschappij die geëvolueerd is van een eenduidige christelijke gemeenschap naar een seculiere samenleving, is het belangrijk om na te denken over de plaats van de religie in die maatschappij. ‘De Kerk moet een open gemeenschap blijven, die zich niet afsluit van de maatschappij’, benadrukte De Kesel, ‘Het eerbied voor de mens en het anders zijn van de mens is echter een belangrijke waarde van het Evangelie, maar ook van de moderne cultuur. Dit respect voor de mens, wie hij ook is, en welke overtuiging en geaardheid hij ook heeft, dit is een waarde die het Evangelie deelt met de moderne cultuur. En daarom moet ze ook binnen de Kerk gewaardeerd worden.’

Het zelfmoordcijfers bij LGBTQ’ers is hallucinant hoog. Het is dus alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat we samen werken tegen haat, discriminatie en geweld.

‘Dat is een andere manier van spreken dan een paar jaar geleden’, analyseert Rik de boodschap van De Kesel, ‘LGBTQ’ers krijgen duidelijk een plaats in het geloof.’ Rik nodigt mensen die wantrouwig staan tegenover de Kerk en zichzelf als LGBTQ identificeren dan ook uit om met eigen ogen te zien dat het geloof ook een steun is in hun beleving.

‘Ik vind het belangrijk dat religie een positieve bijdrage levert aan het welzijn van holebi’s overal’, klinkt het ineens heel ernstig, ‘De zelfmoordcijfers bij LGBTQ’ers zijn hallucinant hoog. Het is dus alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat we samen tegen haat, discriminatie en geweld werken. Alleen zo kunnen we stappen vooruit zetten.’

Weg van haat

De priester begrijpt dat het geheel van de Kerk als instituut daarbij nog steeds enigszins achterop hinkt. ‘Maar als je op lokaal niveau kijkt, in eigen land, zie ik een aantal hoopgevende initiatieven waar te weinig aandacht voor is’, nuanceert hij, ‘Het bisdom Luik organiseerde onlangs bijvoorbeeld een studiedag over homoseksualiteit.’

De Kerk kan de emancipatiestrijd helpen door op een positieve manier te spreken over holebi’s.

Rik is er helemaal van overtuigd dat religie nog steeds een belangrijke maatschappelijke factor is: ‘De Kerk kan de emancipatiestrijd helpen door op een positieve manier te spreken over holebi’s. Ze moeten een standpunt innemen tegen homofobie en transfobie. Ze moeten de ogen van mensen openen en hen op een andere manier laten kijken naar LGBT’ers. Ook dat is helpen.’

Weg van de haat, focus op liefde. Het is de kernboodschap van Jezus, vult Rik aan: ‘Verstandhouding, begrip en respect voor elkaar, wie je ook bent, welke mening of levensovertuiging of geaardheid je ook hebt. Als mensen moeten we elkaar altijd in waarde laten.’ Hij sluit af met een passage uit het evangelie van Johannes: ‘Daarin lees je dat iedereen mag leven in overvloed. Hij bedoelt dat mensen voluit mogen leven en zijn wie ze zijn. Een mooie boodschap.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content