Dit beeld werd gesneden door een verdienstelijke amateur. Het stelt een oude vrouw met kapmantel voor. Het is hooguit 50 jaar oud. De waarde is gering: 20 euro.

Dit beeld werd gesneden door een verdienstelijke amateur. Het stelt een oude vrouw met kapmantel voor. Het is hooguit 50 jaar oud. De waarde is gering: 20 euro.