Vrije Tribune

‘Er zijn geen alternatieven voor het duurzaam maken van palmolie’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Een recente studie zet vraagtekens bij de echte duurzaamheid van duurzame palmolie. Jelmen Haaze, Secretaris-Generaal bij de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie reageert. ‘We moeten slagen. Er zijn geen alternatieven.’

Van het fruit van de oliepalm wordt een olie gewonnen die één van ’s werelds meest verhandelde grondstoffen is. Geen mens die een probleem heeft met de boom op zich, maar tien miljard mensen voorzien in duurzame grondstoffen tegen 2050 is een enorme technische uitdaging. Toch moeten we slagen. Er zijn geen alternatieven.

België

Onlangs heeft een coalitie van Belgische ngo’s, waaronder 11.11.11 en Oxfam, de activiteiten van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie geanalyseerd. In het rapport roepen de organisaties op om de rol van de BASP op vlak van duurzame palmolie te versterken. Ze zien België als een belangrijke schakel in het debat, omdat we met een import van veertig kilogram per inwoner een van de belangrijkste palmoliegebruikers van Europa zijn.

‘Er zijn geen alternatieven voor het duurzaam maken van palmolie’

We begrijpen de roep om transparantie, maar dat is niet altijd even gemakkelijk te bieden. Een van de vragen die gesteld worden in het rapport is hoeveel van de totale consumptie in België blijft. Daar zicht op krijgen is niet evident: eens de palmolie verwerkt is in bijvoorbeeld een croissant die uitgevoerd wordt naar Frankrijk, wordt dit niet langer beschouwd als handel in palmolie, maar als export van een croissant. We gaan echter aan de slag met de aanbevelingen van de ngo-coalitie en richten een werkgroep op om dit intern te bekijken. Voor de BASP is het een gelegenheid om haar activiteiten te evalueren en te verbeteren.

Het rapport beoogt een ruimere impact. Duurzame palmolie heeft nood aan een wetenschappelijk debat en we stellen dan ook op prijs dat er hierdoor aandacht gaat naar dit onderwerp. Een degelijke transformatie naar duurzame palmolie vereist tenslotte een integrale aanpak waar alle betrokken partijen deel van moeten uitmaken.

Duurzame palmolie maakt deel uit van een duurzame toekomst

Er is geen leefbaar alternatief voor verduurzaming. Het is een illusie te denken dat het uit onze economie bannen van palmolie de problemen oplost. Palmolie is namelijk de meest efficiënte plantaardige olie. Omschakeling naar andere soorten betekent daardoor dat de hoeveelheid land die gebruikt wordt voor onze grondstoffen minstens met een factor vijf zal toenemen. Duurzame palmolie maakt dus hoe dan ook dus deel uit van een duurzame toekomst.

Bovendien is duurzaamheid ook vandaag al een belangrijk agendapunt in de sector. Onderzoek toont aan dat palmolie de grondstof is waarvoor de bedrijfswereld het verst gaat om ontbossing tegen te gaan. Ook hier hebben de leden van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) allen vrijwillig actie ondernomen.

Wat doet de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie?

Even een stap terug in de tijd. In november 2014 hebben een aantal bedrijven (Aigremont, Ferrero, Lotus Bakeries, Natra Malle, Puratos, Royale Lacroix, SIPEF, Unilever en Vandemoortele) en federaties beslist om enkel nog duurzame palmolie te gebruiken in hun producten voor de Belgische markt. Sinds december 2015 zijn ze daar in geslaagd en gebruiken de ledenbedrijven enkel nog RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie in hun voedingsproducten bestemd voor de Belgische markt.

En we gaan door! Door het tekenen van ons handvest verbinden onze leden zich ertoe om nog verder te gaan. Tegen 2020 moeten alle producten bestemd voor de Belgische markt volledig vrij zijn van ontbossing en moeten producenten gebieden met een hoge biodiversiteit respecteren. Ook moet de productie van palmolie gebeuren met aandacht voor de rechten van arbeiders en de lokale gemeenschappen. Het mag gezegd worden dat onze ledenbedrijven hiermee voortrekkers zijn binnen Europa.

Ja, het klopt dat de BASP vandaag niet alle sectoren groepeert, dat de retail nog geen deel uitmaakt van de Alliantie en dat niet alle voedingsbedrijven lid zijn. Velen van hen hebben echter hun eigen engagementen. Hoewel het niet wil zeggen dat ze niet duurzaam kunnen werken als ze geen lid zijn van onze organisatie, waarderen we dat de ngo-coalitie verdere versterking van BASP erkent als een belangrijk signaal van verduurzaming van de Belgische markt.

Stop de achterhoedegevechten

Tegelijk moeten we een einde maken aan achterhoedegevechten en insinuaties dat we palmolie best niet meer gebruiken. Al te vaak zien we producten op de markt komen die vermelden dat ze zonder palmolie geproduceerd worden. Deze opportunistische marketing creëert een sfeer waardoor zelfs het gebruik van duurzame palmolie verdacht gemaakt wordt. Geheel onterecht. Vele rapporten en ook de voornaamste ngo’s geven aan dat duurzame palmolie deel kan uitmaken van een duurzame toekomst. Deze sfeer van verdachtmaking houdt echter sommige bedrijven tegen om te communiceren over hun grondstoffen en werkt dus contraproductief.

We zullen onze werking evalueren om zo de transparantie te verhogen en een voortrekker te blijven. We hebben de vaste wil om onze beloftes verder uit te voeren. Ook de sectoren delen de ambitie naar een continue verbetering, zowel in de diepte als in de breedte van het engagement. Daarom blijven we alle Belgische bedrijven, ook de niet-ondertekenaars, aanmoedigen om mee te stappen in ons verhaal. Palmolie moet en kan duurzaam.

Jelmen Haaze, Secretaris-Generaal bij de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content