Volkstuintjes zijn weer hip

© Reuters

De volkstuintjes rijzen als paddenstoelen uit de grond. Nu de Vlaamse overheid ook projecten subsidieert, kent het aantal een serieuze stijging. Toch is de vraag nog maar voor een derde ingevuld.

Volkstuinieren zit in de lift in Vlaanderen. Hoewel de volkstuinen al een heel lange geschiedenis kennen, is er een vernieuwde interesse in het concept. “Een volkstuin of volkstuinpark is een omgeving waar niet enkele getuinierd kan worden, maar waar ook de sociale contacten tussen de verschillende tuiniers centraal staat. Een volkstuin ligt niet aan een woning en de eigenaar kan een stad, gemeente of overheidsdienst zijn”, vertelt Marc Nevens, projectbegeleider volkstuinparken van de vzw Tuinhier.

Lange wachtlijsten

De vzw ziet een groeiende interesse in volkstuinieren. “Het is een trend die zeker nog verder zal evolueren. Op verschillende plaatsen zijn er lange wachtlijsten”, aldus Nevens. In 2007 bleek uit een onderzoek van de Universiteit Gent dat het aantal volkstuinen in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zowat 4.600 moet geschat worden. De helft daarvan ligt in de provincie Antwerpen.

In 2010 werd nieuw onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de behoefte aan bijkomende volkstuinen niet beperkt blijft tot de grote steden, maar ook in kleinstedelijke gebieden en gemeenten nadrukkelijk aanwezig is. “Voor de tien centrumsteden en de veertig geselecteerde gemeenten bedroeg de behoefte ongeveer 283 hectare. Rekeninghoudend met het huidige aanbod wordt de vraag vandaag maar voor ongeveer een derde ingevuld”, gaat de projectbegeleider verder.

Tuiniers worden jonger

Sinds drie jaren wordt er door deVlaamse overheid een projectoproep gelanceerd voor de oprichting van nieuwe volkstuinprojecten. De afgelopen twee jaar werden 86 projecten weerhouden. “In stedelijk gebied zien we ook nieuwe vormen van tuinieren, op een beperktere oppervlakte, zoals geveltuinieren of verticaal tuinieren. In de toekomst zien wij een verdere groei van volkstuinen in Vlaanderen.”

“Er is ook de verjonging van de tuiniers. Het is voor velen een leuke en gezonde hobby geworden: samen met het gezin en de kinderen lekker in de tuin werken. Jongeren worden zich ook bewuster van gezonde voeding én van het feit dat een babbel met je tuinbuur ook leuk kan zijn”, besluit hij.

Dankzij subsidies

Marie-Claude is één van de tuiniers die in het nieuwe volkstuintje ‘De Vergeten Straat’ in Halle een stukje grond bewerkt. “Ik heb geen tuin en het is leuk groenten te zien groeien. Bovendien kom ik uit Québec en vind ik het fijn om met mensen in contact te komen. In dit volkstuintje is ook het multiculturele aspect belangrijk”, vertelt ze.

Deze volkstuin kan ook rekenen op een financiële tegemoetkoming van deVlaamse overheid. “Deze subsidies volstonden om het project te lanceren. Zonder de subsidies zouden we dit hoogstwaarschijnlijk niet uitgewerkt hebben”, vertelt Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland &Zennevallei.

Meer info: tuinhier.be Gemeenten, steden, openbare instellingen en vzw’s die een subsidie willen aanvragen, dienen hun dossier voor de derde projectoproep tegen 15 september in te dienen. (De Zondag)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content