Meer meldingen van haatmisdrijven tegen holebi’s: ‘nieuw actieplan is nodig’

© REUTERS

Hoewel Belgen doorgaans zeggen geen problemen te hebben met holebi’s, krijgen die laatsten nog vaak te maken met haatmisdrijven. Dat zegt Bram Sebrechts, de woordvoerder van Unia.

De Belgen zeggen in algemene termen geen problemen te hebben met mensen met een andere seksuele oriëntatie, maar toch worden holebi’s op straat nog te vaak het mikpunt van beledigingen. Dat zegt Bram Sebrechts, de woordvoerder van Unia, naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de lancering van het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld op 31 januari. Dat plan liep eind 2014 af, en is tot vandaag niet vernieuwd.

Meer meldingen

Volgens de meest recente cijfers heeft Unia in 2016 104 dossiers geopend over mogelijke discriminatie wegens seksuele oriëntatie. Dat is een stijging van twaalf procent tegenover 2015, en van ruim een vijfde tegenover 2012.

Dat het aantal meldingen stijgt, wil niet zeggen dat het aantal geweldplegingen ook gestegen is, benadrukt holebibeweging çavaria. ‘We hebben ingezet op het toegankelijker maken van de politie voor mensen uit de holebigemeenschap, die vroeger vaak vijandig stonden tegenover de autoriteiten’, zegt woordvoerder Jeroen Borghs. ‘Zo hebben verschillende politiekorpsen, zoals dat van Gent, veel extra inspanningen gedaan. We hopen dat mensen zo sneller naar de autoriteiten stappen.’

Uit barometers blijkt bovendien dat de acceptatie in de maatschappij voor holebi’s en transgenders steeds groter wordt, ‘maar ook dat zegt niets over het aantal haatmisdrijven’, aldus Borghs. ‘Het klopt inderdaad dat de houding van mensen tegenover holebi’s als je ernaar vraagt in algemene termen positief is’, zegt ook Bram Sebrechts van Unia. ‘Haast niemand maakt dan een punt van gelijke rechten, het recht op huwelijk. Wordt dat concreet en lopen op straat twee mannen hand in hand, dan zien we dat die aanvaarding vervaagt en niet meer zo pertinent is.’

Unia stapte in 2016 acht keer naar de strafrechtbank voor haatmisdrijven, waaronder drie keer voor misdrijven die te maken hebben met seksuele oriëntatie. ‘Die trend komt ook terug als we naar de afgelopen tien jaar kijken: verhoudingsgewijs gaan we dan meer naar de strafrechter dan dat we dossiers openen vanwege seksuele oriëntatie (vijf procent van de dossiers)’, zegt Sebrechts. ‘Het feit dat we ons als burgerlijke partij stellen, onderlijnt de ernst van de feiten. Het bevestigt dat geweld tegenover holebi’s wel degelijk nog bestaat.’

Nieuw actieplan

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), die bevoegd is voor de uitwerking van een nieuw plan tegen homofobie en transfobie, verklaarde vorige week in Het Laatste Nieuws dat er in maart of april een nieuw plan komt.

Voor çavaria is er in een nieuw plan vooral nood aan een duidelijke overkoepelende visie. ‘We waren destijds zeer tevreden dat het plan er was. Er waren al veel aparte initiatieven, en het was erg belangrijk dat er een afstemming was tussen de diensten en de regering’, zegt Borghs. ‘Waar we toen vooral op wachtten, was een overkoepelende visie, die gedragen wordt over de verschillende legislaturen heen. De verschillende ministers leggen verschillende nadrukken, maar we gaan ervan uit dat ze allemaal hetzelfde doel hebben: het verminderen van transfoob en homofoob geweld.’

De holebivereniging benadrukt ook dat er nood is aan voldoende middelen om de acties die vooropgesteld worden ook uit te voeren. Ook Unia kijkt uit naar een plan waar alle regeringen de schouders onder zetten. Het gelijkekansencentrum roept opnieuw op om homofobe haatteksten door de strafrechter te laten behandelen, en niet door een assisenjury. ‘Die samenroepen in een omslachtige procedure wat ertoe leidt dat auteurs van homofobe haatteksten ongestraft blijven’, zegt Sebrechts nog.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content