ELK OOG ZIET HET ANDERS

© Foto's CHARLIE DE KEERSMAECKER

Schoonheid schuilt waar u ze wilt zien, luidt het cliché. Louter een kwestie van smaak dus, of is er meer in het spel ? Ook professionele achtergrond en ervaring kunnen uw kijk op de zaak immers behoorlijk kleuren. Negen mensen uit verschillende sectoren delen hun visie met ons.

AUDREY HESELMANS (32)

Voormalig model, styliste van Knack Weekend en uitbaatster van beautyzaak Magnolia in Antwerpen

“Mijn professionele leven suggereert dat ik obsessief met schoonheid bezig ben, maar niets is minder waar. Als model had ik vooral het geluk met dit lichaam geboren te zijn, wat geen verdienste is, en als styliste richt ik me vooral op de trends en het uitwerken van passende thema’s. Of het resultaat mooi is, is dan niet mijn grootste prioriteit. Net daardoor doe je in modeproducties ook dingen die sommige lezers waanzinnig goed vinden en anderen helemaal niet. Over modellen bestaan wel misverstanden. Die worden immers al gauw onbereikbaar en kil genoemd, of gewoon dom : alsof het om decoratieve meubelstukken gaat die verder nergens goed voor zijn. Een cliché dat helaas blijft, ook al ontpopten veel modellen van mijn generatie zich tot succesvolle ondernemers. Toch wil ik niet klagen. Zulke vooroordelen gaven me misschien net de drive die nodig was om mijn dromen te realiseren.”

Wim Denolf

MARGOT VANDERSTRAETEN (43)

Auteur

“Ik heb sterk de indruk dat schoonheid een kwestie is van de juiste verhoudingen. Daar ben ik ook als schrijfster mee bezig : het rangschikken en doseren van letters, woorden, zinnen en hoofdstukken. Ik kan echt opgewonden raken van formuleringen die zo raak zijn dat ze me overrompelen. Perfectie hoeft niet, integendeel. Het ideaalbeeld is compleet oninteressant, juist omdat het zo voorspelbaar is. Wie wil bijvoorbeeld een perfecte vakantie waarin niets onverwachts gebeurt, of een ideale partner ? Schoonheid zit in de haakjes waaraan je blijft hangen, in de afwijking. Uiterlijke schoonheid ? Daar heb ik een zeer ruim idee van. Veel hangt bijvoorbeeld af van de wijze waarop iemand beweegt, de klankkleur van een stem, de woorden die gebruikt worden of de kracht en waardigheid die mensen uitstralen. Zo kan ik onder de indruk zijn van wijsheid. Niet zozeer van IQ-cijfers, maar van mildheid, inzicht en – slimme – humor. De fysieke verpakking doet er dan niet toe. Die is aangenaam om naar te kijken. Maar sterfelijk, hoe dan ook.”

(WD)

DOMINIQUE DESIMPEL (44)

Tegeldecorateur en collectioneur

“Me opsluiten in een lelijk interieur is een enorme straf. Ik schaam me daar ook niet voor. Vroeger wel, omdat het pretentieus overkomt. Maar voor mij is schoonheid levensnoodzakelijk. Zelfs als ik boodschappen doe, kijk ik graag naar mooi fruit. Dagelijkse dingen kunnen prachtig zijn, zoals wat eten op een antiek Doorniks bord. Ik denk daar al sinds mijn kinderjaren over na en ben ervan overtuigd dat je jeugd je visie bepaalt. Mijn moeder nam me mee naar Saint-Ouen in Parijs, de antiekmarkt, waar ik lelijk en schoon van elkaar trachtte te onderscheiden. Als kind moet je rondlopen in kerken, ruïnes en Venetië bezoeken. Ik omring me met de objecten die me raken. Ik kan er verliefd op zijn. Vroeger kon ik soms niet slapen als ik iets moois had gezien. Toen twijfelde ik, nu koop ik het onmiddellijk als het gevoel goed zit. Er is een reden waarom objecten op je weg komen. De waarde is helemaal onbelangrijk voor mij, ik knap er soms zelfs op af. Ook al houd ik van Francis Bacon, toch zou ik geen werk van hem kopen, mocht ik de middelen hebben. Zo’n schilderij trekt te veel aandacht. Ik verzamel enkel wat ambachtelijk gemaakt werd, met machines heb ik geen affiniteit. Veel dingen zijn bescheiden : een antieke tegel, een stuk steen of een oud weefsel. Maar alles is authentiek en de echtheid is essentieel. Liever een versleten fragment dus dan een gaaf en gerestaureerd object. Slijtage en patina zijn belangrijk, er moet verleden op zitten.”

Piet Swimberghe

LIEVE BLANCQUAERT (47)

Fotografe

“Het verbaast me telkens weer hoe nauw en bekrompen we zijn als het om schoonheid gaat, hoe moeilijk het voor ons is om buiten de clichés te denken. Als fotografe heb ik ontdekt dat schoonheid meer is dan die strak afgelijnde ideeën waarbinnen we steevast proberen te kleuren. Mensen die hun rimpels, littekens of overtollige kilo’s mooi dragen, zijn voor mij ook mooi. Of neem iemand als Sam, die ik leerde kennen tijdens de opnamen van Voorbij De Grens : hij is geboren zonder armen en benen, maar toen ik hem vroeg of hij zichzelf mooi vindt, leek dat hem de evidentie zelve. ‘Dat beslis ik toch zelf’, zei Sam, en zo zouden we allemaal met ons lichaam moeten omgaan.”

(WD)

ALBERT VANHAESEBROUCK (63)

Plastisch chirurg en voormalig voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische chirurgie

“De vraag naar plastische chirurgie is enorm gestegen, ook wat esthetische ingrepen betreft. Maar het is wel onze plicht om de vraag van de patiënt te objectiveren. Als iemand een neuscorrectie verlangt terwijl de breedte en lengte ervan binnen alle normen vallen, dan moeten we hem dat zeggen. Mogelijk gaat de patiënt anders naar zijn lichaam kijken en kunnen we zijn zelfbeeld veranderen zonder het mes te moeten gebruiken. Daarnaast is het ook belangrijk de motivatie van de patiënt te achterhalen. Een lerares die voortdurend geplaagd wordt omwille van een haviksneus, kan echt geholpen zijn met een ingreep. Net zoals een borstvergroting sommige vrouwen meer zelfvertrouwen en levensvreugde kan geven. Maar het is ook onze taak om duidelijk te maken dat een borstvergroting niet in staat is om een huwelijk te redden.”

(WD)

INGRID DAUBECHIES (56)

Natuurkundige en wiskundige, verbonden aan de Amerikaanse Princeton-universiteit in New Jersey

“Schoonheid zit voor mij in alles wat sterke emoties opwekt. In grote kunst bijvoorbeeld, maar ook in wiskunde. Het mag dan wel een intellectueel gegeven zijn, wiskunde is meer dan een hoop formules en onwrikbare afspraken. Het is in de eerste plaats een manier van redeneren, waarbij je de ingrediënten in het beste geval zodanig combineert dat iets totaal nieuws ontstaat. Alsof je met dezelfde puzzelstukken een totaal ander beeld zou creëren, en het geheel toch klopt als een bus. Dat wekt bij mij zoveel bewondering en ontzag op dat ik ook iets abstracts als wiskunde bij momenten prachtig vind. Akkoord, zulke schoonheid vergt een zekere voorkennis, maar dat geldt wellicht voor elk vakgebied. Kennis van de context en het achterliggende verhaal maakt het ook gemakkelijker om literatuur, fotografie of moderne kunst te appreciëren. Toch is schoonheid ervaren ook een kwestie van instelling. Een mens moet er de tijd voor nemen, wil hij schoonheid rond zich zien. Zelf probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk momenten van ontroering en bewondering te ervaren, ook in kleine dingen als een wandeling in de natuur of het enthousiasme van een jonge student.”

(WD)

BART STOUTEN (54)

Dichter en Klara-producer

“Een mooi stuk muziek kan me tranen in de ogen bezorgen. Van alle kunst zit muziek wellicht het diepst verankerd in de menselijke emotie. Van alle zintuigen wordt het gehoor ook het eerst geprikkeld in de buik van de moeder. Net zoals achtergrondruis een restant is van de oerknal, is muziek het overblijfsel van de oerschreeuw. Denk ook aan de minnezangers : muziek en woord leefden ooit in volkomen symbiose. We reageren onmiddellijk op muziek, omdat ze onze ziel treft. Door er intens naar te luisteren zet het je geest open – dat heb ik beslist bij het beluisteren van de cantates van Bach. Muziek is ook ongrijpbaar. Het is als een glas wijn de meest directe verbinding tussen de tijdelijkheid en de eeuwigheid. Ik houd heel erg van de Japanse shakuhachi-fluit die je direct naar diepere bewustzijnslagen voert. Ook dat is een vorm van schoonheid. In de muziek stijgt de schoonheid uit als er een heel intense band is met het instrument. Virtuositeit is een geweldig leuke weg om tot schoonheid te komen. Ik denk dan aan von Biber, de Boheemse vioolvirtuoos die zijn improvisaties neerschreef. Muziek gaat over de vonk tussen ratio en emotie. Soms klinkt iets voorspelbaar, soms neemt het je helemaal mee. Nietzsche vindt muziek de superieure kunst. Daar ben ik het mee eens.”

(PS)

SOL ALONSO (28)

Uruguayaanse derdejaarsstudente aan de Antwerpse modeacademie

“Op defilés en in advertenties zijn meestal extreem magere meisjes te zien. Terwijl schoonheid ook echt, eerlijk en gezond kan zijn. Een persoonlijke stijl kan mensen mooi maken, zonder dat ze over de ideale afmetingen hoeven te beschikken. Als jonge ontwerpster voel ik een verantwoordelijkheid om aan zulke schoonheid mee te werken. Gelukkig zijn de regels veel minder strak nu en gaat het op school vooral om onze persoonlijke visie. Sommige studenten hebben androgyne types voor ogen, anderen richten zich veeleer tot korte mensen of zo. We worden in ieder geval aangemoedigd om onze eigen ideeën rond schoonheid te ontwikkelen. Voor mij zijn spontaniteit en humor belangrijk.”

Katrien Swartenbroux

DIRK DRAULANS (54)

Bioloog en journalist

“Schoonheidsidealen zijn een complex samenspel van allerlei biologische, culturele en persoonlijke factoren. Puur biologisch gezien is schoonheid het product van voorgeprogrammeerde software in de hersenen, die gericht is op het vinden van de meest geschikte partner. Zo zijn mannen op zoek naar signalen die jeugdigheid en dus vruchtbaarheid etaleren, zoals volle lippen en stevige borsten. De schoonheid van mannen is puur biologisch gesproken minder belangrijk, omdat hun vruchtbaarheid minder sterk samenhangt met hun fysieke eigenschappen. Maar ook de culturele context speelt een rol. Denk aan verschillen inzake klimaat en omgeving, of de beschikbaarheid van voedsel. In tijden van schaarste etaleert een dik figuur hogere overlevingskansen, terwijl we dat in tijden van overvloed veeleer associëren met een ongezonde levensstijl. Bovendien gaat het niet alleen om puur biologische kenmerken, maar ook om wat we van ons lichaam ‘maken’, bijvoorbeeld door middel van kleding, juwelen en andere accessoires. Wie investeert in zijn aantrekkelijkheid, investeert ook in zijn relatie, luidt de redenering. Al leidt onze obsessie met aantrekkelijkheid en schoonheid ook tot contradicties. Biologisch gesproken valt er bijvoorbeeld weinig te zeggen voor anorexie. Te magere vrouwen zijn immers minder vruchtbaar dan gezette vrouwen.”

(WD)

Samenstelling WIM DENOLF . Foto’s CHARLIE DE KEERSMAECKER

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content