In beeld: plaatsen waar spectaculaire aantallen vogels bij elkaar komen

In het voor- en najaar komt de vogelwereld in beweging. Wereldwijd ondernemen grote groepen duizenden kilometers lange reizen tussen noord en zuid en oost en west. Op sommige plekken komen ze massaal bij elkaar: een spectaculair schouwspel.

In beeld: plaatsen waar spectaculaire aantallen vogels bij elkaar komen
. © Getty Images

Lees ook

Dit zijn de beste plaatsen in Europa om vogels te kijken

Zo leer je kinderen (en jezelf) vogels kijken

Zo doen vogels dat

Negen manieren om vogels een handje te helpen

Vogelspotten als zelfzorg: hoe rustgevend is 'birding' nu echt?

Beestenboel van Dirk Draulans over vogels en andere dieren

De mooiste foto's van vogels

Dieren hebben alle emoties die mensen hebben, schrijft primatoloog Frans de Waal

Vogelmigratrie © Getty Images

De kust bij Batumi in het zuidwesten van Georgië. Van maart tot en met mei en van eind augustus tot begin oktober vliegen honderdduizenden roofvogels boven de kuststrook bij deze Georgische stad. Maar liefst 32 soorten werden er waargenomen waaronder kiekendieven, wespendieven, buizerds, dwergarenden, schreeuwarenden, slangenarenden, keizerarenden en zeearenden.

Vogelmigratrie © Getty Images

Batumi

Vogelmigratrie © Getty Images

Beidaihe en Happy Island (Kuaile Dao) bij Beijing in China. Bij de Chinese hoofdstad Beijing liggen twee toplocaties om vogels te bekijken. In maart en oktober passeren er in totaal zo'n 460 soorten en het leuke is dat iedere dag totaal anders is. Elke keer is het een verrassing welke vogels er te zien zullen zijn. Er komen grote groepen dwerggorsen voorbij, meer dan twintig soorten roofvogels, duizenden zangvogels waaronder blauwe nachtegalen en kleine sprinkhaanzangers, zeven soorten kraanvogels en duizenden steltlopers. (Op de foto: een zwartkapijsvogel)

Vogelmigratrie © Getty Images

Beidaihe en Happy Island

Vogelmigratrie © Getty Images

Zuidwesten van Jutland in Denemarken: in maart en oktober vindt er een bijzonder fenomeen plaats. Duizenden spreeuwen op weg tussen aan de ene kant Scandinavië en andere kant Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Nederland maken een tussenstop in Denemarken. Ze maken met duizenden tegelijk een landing. Een dansende zwarte wolk - 'black sun' genoemd - daalt naar beneden. Een spectaculair gezicht dat je, als vogelliefhebber, een keertje gezien moet hebben.

Vogelmigratrie © Getty Images

Jutland in Denemarken

Vogelmigratrie © Getty Images

Broome in Western Australia: meer dan een derde van alle vogelsoorten die in Australië voorkomen, kan je zien in Broome. Er leven ongeveer 330 soorten, waaronder 55 soorten kustvogels. In maart komen er duizenden migrerende kustvogels bij elkaar: grutto's, rosse grutto's, Siberische wulpen, krombekstrandlopers, woestijnplevieren, kanoeten... Maar er komen ook veel andere soorten voor waaronder mangrovebewoners zoals de kaneelborstmonarch en roodkopdwerghoningeter en zangvogels zoals leeuweriken, gele kwikstaarten en cisticola's. En op al die vogels komen natuurlijk weer allerlei roofvogels af. 22 van de 24 in Australië levende roofvogelsoorten zijn waargenomen bij Broome.

Vogelmigratrie © Getty Images

Broome

Vogelmigratrie © Getty Images

Cape May in New Jersey in de VS: het smalle schiereiland Cape May behoort tot de beste plaatsen in de wereld om vogels te kijken volgens National Geographic. Het hele jaar door kan je er uitstekend vogels observeren, maar het hoogtepunt ligt in de herfst. Zeker 200 soorten vogels kan je er dan waarnemen: verschillende soorten sterns zoals de lachstern, Dougall stern en grote stern, roofvogels als de Amerikaanse sperwer, Amerikaanse blauwe kiekendief, smelleken en slechtvalk en duizenden zangvogels.

(Op de foto: Amerikaanse zaagbekken)

Vogelmigratrie © Getty Images

Cape May

(Op de foto: kanoeten)

Vogelmigratrie © Getty Images

Cyprus is een belangrijke rustplaats voor trekvogels die tweemaal per jaar tussen Afrika, Europa en Azië vliegen. In het voorjaar en najaar passeren er duizenden vogels. De migratie in de lente wordt aangekondigd met de komst van zwaluwen en oenanthen (soort vliegenvangers) en eindigt in april met grote groepen reigers, bijeneters (op de foto), wielewalen en zwartkopgorsen. In de herfst arriveren de klauwieren als eerste. Er passeren veel roofvogels, maar minder zangvogels. Bijzonder zijn de jufferkraanvogels die halt houden bij het Akrotiri zoutmeer.

Vogelmigratrie © Getty Images

Cyprus

Vogelmigratrie © Getty Images

Diepholz in Duitsland: In net voorjaar en najaar pauzeren tienduizenden kraanvogels op hun reis tussen de Baltische staten en Scandinavië aan de ene kant en Zuid-Frankrijk en Spanje aan de andere kant. Je kan er soms wel 50.000 kraanvogels tegelijk zien.

Vogelmigratrie © Getty Images

Diepholz

Vogelmigratrie © Getty Images

Donaudelta in Roemenië en Oekraïne is de grootste rivierdelta in Europa en staat op de Unescolijst van werelderfgoederen. Vooral in het voorjaar wemelt het er van de vogels. Om er enkele uit te lichten: steltkluten (zoals op de foto), ijsvogels, witwangsterns, zwarte ooievaars, witoogeenden, wielewalen, woudapen, verschillende soorten reigers, roze pelikanten, spechten......

Vogelmigratrie © Getty Images

Donaudelta

Vogelmigratrie © Getty Images

Falklandeilanden: meer dan 200 vogelsoorten zijn waargenomen op deze eilanden in de Zuidelijke Atlantische Oceaan. Minstens 140 soorten daarvan zijn trekvogels. Dankzij de unieke flora zijn de eilanden perfect voor dieren als keizerpinguïns (foto), zuidelijke rotspinguïns en drie andere soorten pinguïns. Meer dan tachtig procent van de 440.000 wenkbauwalbatrossen die in de wereld voorkomen, strijkt neer op deze eilanden. Daarnaast leven er nog vijf andere soorten albatrossen.

keizerspinguïn

Vogelmigratrie © Getty Images

Falklandeilanden: wenkbrauwalbatrossen

Vogelmigratrie © Getty Images

Falklandeilanden: Zuidelijke rotspinguïns

Vogelmigratrie © Getty Images

Fraser River in British Columbia in Canada is een heiligdom voor miljoenen vogels omdat er vogels uit drie contintenten en twintig landen neerstrijken. Bijna alle Alaska-strandlopers in de wereld maken er een tussenstop. Enkele andere soorten die er komen uitrusten zijn Amerikaanse wintertalingen, pijlstaarten, trompetzwanen, slobeenden en roofvogels als Amerikaanse blauwe kiekendieven, Amerikaanse zeearenden en slechtvalken.

Vogelmigratrie © Getty Images

Fraser River

Vogelmigratrie © Getty Images

Op de Galapagoseilanden komen weinig vogelsoorten voor die het hele jaar blijven, maar des te meer vogels die er tijdelijk landen. Dertig procent van de blauwvoetgenten (op de foto) strijken er neer en ook de grootste kolonie roodpootgenten ter wereld. Enkele andere bijzondere vogels: fregatvogels, Darwinvinken, Galapagospinguïns, roodsnavelkeerkringvogels, bruine pelikanen en koereigers.

Vogelmigratrie © Getty Images

Galapagoseilanden: roodpootgenten

Vogelmigratrie © Getty Images

Galapagoseilanden: fregatvogels

Vogelmigratrie © Getty Images

De kust van de Gele Zee in China heeft werelderfgoedstatus gekregen om de vele trekvogels die er landen. De kust ligt centraal in de trekvogelroute tussen Oost-Azië en Australië. Via deze plaats worden de vogels uit 22 landen met elkaar verbonden waaronder de ernstig bedreigde lepelbekstrandlopers, gevlekte groenpootruiters en Chinese kraanvogels.

Vogelmigratrie © Getty Images

Gele Zee: zwartsnavelooievaar

Vogelmigratrie © Getty Images

Haines in Alaska: Langs de Chilkat River leven het hele jaar door enkele honderden Amerikaanse zeearenden en zijn er zo'n tachtig nesten te vinden. Maar in de winter worden dat er veel meer want dan komt de grootste verzameling Amerikaanse zeearenden in de wereld hiernaartoe om zalm te eten. Tussen oktober en januari leven er zo'n 3.000 van de imposante vogels.

Vogelmigratrie © Getty Images

Haines

Vogelmigratrie © Getty Images

Hullavallei in Israël: maar liefst 500 miljoen vogels maken een tussenstop op hun vlucht tussen Europa en Azië in dit gebied dat vroeger geplaagd werd door malariamuggen. Ze arriveren vooral in de herfst. Onder andere een groep van zo'n 35.000 kraanvogels vindt er tijdelijk onderdak. Ongeveer de helft blijft de hele winter in de vallei. Enkele andere vogelsoorten die er halt houden zijn de marmereend, steppekievit, dwergaalscholver en roofvogels als de bastaardarend, schreeuwarend en balkansperwer.

Vogelmigratrie © Getty Images

Hullavallei

Vogelmigratrie © Getty Images

Isle of May in Schotland: ondanks zijn geringe grootte, broedt een groep aantal vogels op dit eilandje. Vooral de koddige papegaaiduikertjes springen meteen in het oog. Tussen het broedseizoen van april tot juli leven er meer dan 40.000 paartjes. Daarnaast nestelen er ook bijvoorbeeld rissa's (een soort meeuw), zeekoeten, alken en fulmares (een soort stormvogels).

Vogelmigratrie © Getty Images

Isle of May

Vogelmigratrie © Getty Images

National Park Keoladeo in Rajasthan, India: Dit voormalige jachtgebied van de maharadja behoort nu tot de vogelrijkste gebieden in Azië. In het bijzonder in de winter is het er druk met allerlei vogelsoorten waaronder Indische slangenhalsvogels, de Indische witte ibis, de Indische ralreiger, de altijd boos kijkende junglebabbelaar, de Indische nimmerzaat en de koningsdrongo.

Vogelmigratrie © Getty Images

National Park Keoladeo: Saruskraanvogel

Vogelmigratrie © Getty Images

Khao Dinsor in het zuiden van Thailand behoort dan weer tot de beste plaatsen in Azië om migrerende roofvogels te zien. Tussen september en november passeren er zo'n 200.000. Ongeveer veertig verschillende soorten worden gesignaleerd waaronder Aziatische wespendieven (foto), zwarte baza's, vleermuiswouwen, Chinese sperwers, gijskopbuizerds en shikra's.

Vogelmigratrie © Getty Images

Khao Dinsor: zwarte baza

Vogelmigratrie © Getty Images

Nagaland ligt in uiterste noord-oostelijke hoekje van India. Je vindt hier een bergachtig gebied met tropische bossen die dankzij de hoogteverschillen in diverse klimaatzones liggen. Er komen meer dan 500 vogelsoorten voor waar helaas nog veel op gejaagd wordt. Enkele in het oog springende soorten: de prachige Blythes saterhoen, streepkaplijstergaai, bruinkaplijstergaai, khasiasluiptimalia en olijfflanknontimalia.

Vogelmigratrie © Getty Images

Nagaland

Vogelmigratrie © Getty Images

Natronmeer in een 22 kilometer breed en slechts drie meter diep zoutmeer in Tanzania. Tijdens de zogenaamde 'Serengeti in de Lucht' trekken honderdduizenden kleine flamingo's tussen de Rift-vallei in Kenia en het Natronmeer waar de vogels broeden. Het is de belangrijkste broedplaats van deze vogels. In februari en maart zijn ze in het Natronmeer te vinden.

Vogelmigratrie © Getty Images

Natronmeer

Vogelmigratrie © Getty Images

Panama: Honderdduizenden roofvogels vliegen in oktober en november over het smalle Panama op weg naar Zuid-Amerika waar ze de winter doorbrengen. Kuifcaraca's, mississippiwouwen, roodkopgieren, breedvleugelbuizerds en nog veel: je kan ze er allemaal zien.

Vogelmigratrie © Getty Images

Panama: wegbuizerd

Vogelmigratrie © Getty Images

Pantanal in Brazilië wordt wel de 'Serengeti van Amerika' genoemd omdat er zoveel dieren leven die ook nog goed zichtbaar zijn. Ook vogels komen er in grote aantallen voor. Pantanal is het grootste moerasgebied ter wereld en in totaal leven er zo'n 475 soorten vogels. Ga je er een dagje vogels kijken, dan kan je gemakkelijk honderd verschillende soorten zien. Favoriet zijn onder andere de hyacint ara, kapreiger, groene ibis, jabiroe (reuzenooievaar) en zonneral.

Vogelmigratrie © Getty Images

Pantanal: hyacint ara

Vogelmigratrie © Getty Images

Pantanal: jabiroe

Vogelmigratrie © Getty Images

Platte River in Nebraska: tussen februari en april strijken meer dan een half miljoen kraanvogels neer bij deze Platte River. Ze pauzeren daar tijdens hun lange reis naar Siberië. Ze komen uit het zuidwesten van de VS en hebben dan al bijna duizend kilometer gevlogen. Ze eten op de korenvelden rond de rivier, tonen tussendoor hun prachtige dans en trekken dan verder naar het noorden.

Vogelmigratrie © Getty Images

Platte River

Vogelmigratrie © Getty Images

Veracruz in Mexico: tussen augustus en november passeren langs Cardel en Chichicaxtle in de Mexicaanse staat Veracruz dagelijks duizenden roofvogels. In totaal vliegen er zo'n vijf miljoen vogels over. In het bijzonder breedvleugelbuizerds, prairiebuizerds, mississippiwouwen en roodkopgieren zijn sterk vertegenwoordigd. Op de foto: Amerikaanse zwarte gier

Vogelmigratrie © Getty Images

Veracruz: dwerguil

Vogelmigratrie © Getty Images

Waddenzee in Nederland: miljoenen vogels broeden of brengen de winter door in de Waddenzee. Ook passeren er massa's vogels die op en neer vliegen tussen West-Afrika en Noord-Canada en Siberië. Vogels die er broeden zijn onder andere lepelaars, sternen, steltlopers en allerlei eenden en meeuwen. Vogels die in het voor- en najaar passeren zijn onder andere rosse grutto's. De vogels die veel voorkomen op de Wadden worden Wadvogels genoemd. Daaronder vallen bijvoorbeeld bergeenden (foto), scholeksters, verschillende strandlopers, middelste zaagbek, tapuiten, sneeuwgors....

Vogelmigratrie © Getty Images

Waddenzee: scholekster