Dit zijn de beste plaatsen in Europa om vogels te kijken

Ontdek de kleurrijke, luidruchtige en spectaculaire wereld van de vogels op deze 25 plaatsen in Europa waar ze in groten getale voorkomen.

Dit zijn de beste plaatsen in Europa om vogels te kijken
© Getty Images/iStockphoto

Lees ook:

Zo leer je vogels kijken

De mooiste foto's van vogels en adressen waar je vogelreizen kan boeken

Alentejo in Portugal © Getty Images/iStockphoto

Alentejo is nog niet zo bekend als bestemming voor vogelaars, maar is nog in opkomst. Op een kleine oppervlakte vind je een groot aantal verschillende landschappen (duinen, stranden, graanvelden, uitgestrekte vlaktes) waar een enorme diversiteit aan vogels voorkomt waaronder ooievaars, vorkstaartplevieren, de hop, ijsvogels, een groot aantal roofvogels en de Iberische tjiftjaf.

Alentejo: vorkstaartplevier © Getty Images/iStockphoto

Azoren © Getty Images/iStockphoto

Op de Portugese eilandengroep Azoren komen zowel vogels voor die er permanent leven als trekvogels. Op São Miguel kan je met veel geluk de Azorengoudvink zien die ernstig wordt bedreigd. Ook kan je er onder meer pijlstormvogels, steltlopers, sternen, goudhaantjes, albatrossen en strandlopers zien.

Azoren: bijeneter © Getty Images/iStockphoto

Batumi in Georgie © Getty Images/iStockphoto

Batumi aan de Zwarte Zee in Georgie is een begrip onder vogelliefhebbers, vooral omdat hier tienduizenden roofvogels waaronder de Aziatische wespendief voorbijtrekken. Een indrukwekkend schouwspel. Daarnaast komen er ook zangvogels, watervogels en steltlopers voor.

Batumi © Getty Images/iStockphoto

Het gebied rond Burgas in Bulgarije © Getty Images/iStockphoto

De meren en moerassen rondom Burgas behoren tot de vogelrijkste gebieden in Europa. Je ziet er onder andere verschillende soorten reigers, steltlopers en kluten. Maar ook in andere delen van het land, bijvoorbeeld het Rodopigebergte, leeft een groot aantal verschillende vogelsoorten.

Burgas: kluut © Getty Images/iStockphoto

Camargue in Frankrijk © Getty Images/iStockphoto

Behalve om de wilde paarden staat de Camargue in het zuiden van Frankrijk ook bekend om de flamingo's. Er leven zo'n twintigduizend paren in dit moerasachtige gebied. Daarnaast kan je er onder andere ook zilverreigers, verschillende soorten eenden en blauwe kiekendieven zien.

Camargue: flamingo's © Getty Images/iStockphoto

Canarische eilanden © Getty Images/iStockphoto

De Canarische eilanden kennen een groot aantal endemische vogelsoorten. De kanarie (genoemd naar deze eialnden) komt er veel voor, verder twee duifsoorten en twee soorten torenvalken die enkel hier leven. De variatie in begroeiing - van woestijn tot alpiene pijnbossen - is groot en daardoor ook de variatie in vogels.

Canarische eilanden: kanarie © Juan Emilio, Wikicommons

Cyprus © Getty Images/iStockphoto

Cyprus ligt precies op de route die de trekvogels afleggen van noord naar zuid en omgekeerd. Naast ongeveer vijftig ineheemse soorten waaronder de Cypriotische woudzanger, de Cypriotische lijster en de Cypriotische uil, zijn er nog zo'n driehonderd vogelsoorten die er tijdelijk vertoeven.

Cyprus: scharrelaar © Getty Images/iStockphoto

Donana Nationaal Park in Spanje © Getty Images/iStockphoto

In dit grote beschermde natuurgebied in Andalusië lopen geen wegen, is geen bebouwing toegestaan en leven amper mensen. De moerassen en rivieren maken het een ideaal gebied voor trekvogels. Miljoenen watervogels en steltlopers brengen hier de winter door. Enkele ernstig bedreigde vogelsoorten zoals de marmereend, Spaanse keizerarend en knobbelmeerkoet vinden hier een veilig heenkomen.

Donana: zwarte ibis © Getty Images/iStockphoto

De Donaudelta in Roemenie © Getty Images/iStockphoto

De Donau met zijn vele zijriviertjes en rietkragen, lianen, wilgen en eiken langs de oevers vormen de perfecte broedplaats voor grote groepen pelikanen, aalscholvers, ibissen, reigers, ijsvogels, baardmannetjes, woudaapjes, zeearenden en vele andere vogels.

Donaudelta: witte pelikanten © Getty Images/iStockphoto

Estland © Getty Images/iStockphoto

In de eindeloze bossen en meertjes van Estland leven naast imposante dieren als beren, lynxen en wolven ook honderden vogelsoorten: korhoenders, de Oeraluil, ijseenden, klapeksters, spotvogels, roodhalsganzen, watersnippen......

Estland: grutto en tureluur © Getty Images/iStockphoto

Extremadura in Spanje © Getty Images/iStockphoto

De Extremadura staat vooral bekend om de grote aantallen roofvogels. De Spaanse keizerarend, slangenarend, aasgier, steenarend, grijze wouw, kleine torenvalk, vale gieren, monniksgieren: ze komen er allemaal voor. Daarnaast kan je er onder andere blauwe eksters, bijeneters, scharrelaars, verschillende soorten leeuweriken en vorkstaartplevieren zien.

Extremadura: vale gier © Francesco Veronesi, Wikicommons

Falsterbo schiereiland in Zweden © Getty Images/iStockphoto

Falsterbo is vooral in september een fantastische bestemming voor vogelaars. Dan verzamelen miljoenen trekvogels zich hier om vervolgens het water over te steken naar Denemarken. Kraanvogels, buizerds, slechtvalken, appelvinken, uilen, lijsters, steenarenden: allemaal vogels die je er kan zien.

Falsterbo: ransuil © Getty Images/iStockphoto

Farne Islands Nature Reserve in het Verenigd Koninkrijk © Getty Images/iStockphoto

In de zomer strijken meer dan 150.000 vogels van 290 verschillende soorten neer op de eilanden voor de kust van Northumberland waaronder papegaaiduikertjes, eidereenden, zeekoeten en alken.

Bekijk meer foto's van de Farne Islands.

Farne Islands: papegaaiduikers © Getty Images/iStockphoto

Het noorden van Finland en Noorwegen © Getty Images/iStockphoto

In dit uiterste noorden komen vogels voor die je elders in Europa amper ziet. Denk maar aan enkele uilsoorten zoals de Lapland- en Oeraluil. Ook zie je er zangvogels zoals de Taigagaai en Bruinkopmees, er broeden grote aantallen blauwstaartjes en je kan er verder vogels als auerhoenen, perstvogels en parelduikers tegenkomen.

Noorwegen en Finland: blauwstaart © Getty Images/iStockphoto

Galicie in Spanje © Getty Images/iStockphoto

Galicië is nog niet zo heel bekend als vogelbestemming, maar je kan er een groot aantal zeevogels waarnemen. Enkele veel voorkomende soorten zijn pijlstormvogels, alken, steltlopers, strandlopers en meeuwen.

Galicie: geelpootmeeuw © Lmbunga, Wikicommons

Hortobagy in Hongarije © Getty Images/iStockphoto

De Hortobagy is het grootste aaneengesloten graslandgebied in Europa. Tussendoor liggen moerassen en meertjes: een ideale biotoop voor vogels die hier dan ook massaal leven. De grote trap is een opvallende bewoner. Verder zie je er reigers, roodpootvalken, duinpiepers, scharrelaars, keizerarenden.....

Hortobagy: baardman © Getty Images/iStockphoto

IJsland © Getty Images/iStockphoto

Vooral in Myvatn in het vulkanische noorden van IJsland leeft een grote vogelpopulatie. Harlekijneenden, Jan van Genten, scholeksters, giervalken en natuurlijk papegaaiduikers kan je er zien.

IJsland: scholekster © Getty Images/iStockphoto

Lesbos in Griekenland © Getty Images/iStockphoto

Lesbos is een waar vogelparadijs, vooral in het voorjaar. Het landschap is er gevarieerd en het eiland ligt precies op de migratieroute van vogels. Er leven zo'n 350 verschillende vogelsoorten waaronder de zeldzame myrnagors en Turkse Boomklever.

Lesbos: zwartkopgors © Getty Images/iStockphoto

Madeira © Getty Images/iStockphoto

Op Madeira kan je veel verschillende soorten zeevogels observeren, maar ook enkele endemische soorten zoals de Madeira vuurgoudhaan en de Madeira-stormvogel.

Madeira: kanari © Juan Emilio, Wikicommons

Nedersaksen in Duitsland © Getty Images/iStockphoto

In Nedersaksen komen bijna tweehonderd verschillende soorten vogels voor. Op de Lüneburgerheide leven bijvoorbeeld zeldzame vogels zoals de zwarte ooievaar, boomleeuwerik, het paapje en de roodborsttapuit. In Nedersaksen ligt ook het grootste vogelpark ter wereld: Weltvogelpark Walsrode.

Nedersaksen: ooievaars © Getty Images/iStockphoto

Pyreneeën in Spanje © Getty Images/iStockphoto

Sommige vogels komen enkel in de Pyreneeën voor. Indrukwekkend in dit gebied is vooral de lammergier, de grootste Europese roofvogel. Andere roofvogels die er rondvliegen zijn onder andere de vale gier en de steenarend. Ook kleinere vogels zijn ruim vertegenwoordigd met onder andere de citroensijs, boomklever, alpenklauw, rotskruiper en kerkuil.

Pyreneeën: gier © Getty Images/iStockphoto

Spitsbergen © Getty Images/iStockphoto

De vogel die iedere vogelliefhebber graag op Spitsbergen wil spotten is de ivoormeeuw die enkel in het hoge noorden voorkomt. Daarnaast kan je er talloze zeevogels zoals Jan van Genten, zeekoeten, rietganzen, ijseenden, roodkeelduikers en Noordse sterns zien.

Spitsbergen: papegaaiduikers © Getty Images/iStockphoto

Tatragebergte in Polen en Slowakije © Getty Images/iStockphoto

Slowakije staat bekend om de grote populatie spechten. Daarnaast komen er veel uilensoorten voor (Oeraluil, oehoe, dwerguil en ruigpootuil) en vogels als korhoenen, klapeksters en citroenkwikstaartjes.

Tatragebergte: Oeraluil © Getty Images/iStockphoto

Waddeneilanden in Nederland: brandganzen © Getty Images/iStockphoto

De Waddeneilanden zijn ongetwijfeld de beste plaats om vogels te zien in Nederland. Miljoenen vogels leven er voor kortere of langere tijd. Enkele soorten: grutto, tureluur, bruine kiekendief, zilverplevier, grote stern, wulp en lepelaar. Een overzicht van de vogels in het Waddengebied kan je bekijken op Beleef de Waddennatuur.

Waddeneilanden: tureluur © Getty Images/iStockphoto

Kroatie, de streek en eilanden rond Zadar © Getty Images/iStockphoto

In en rond het Lake Vrana Nature Parkkomen zo'n 250 vogelsoorten voor. Enkele zeldzame soorten die je er met een beetje geluk kan waarnemen zijn de purperreiger, roerdomp, kwartelkoning en de ralreiger.

Kroatie: roodkeelduiker © Omar Runolfsson, Wikicommons