In beeld: nieuw natuurgebied in Nederland, de Marker Wadden

© Vista

Het Markermeer is een groot zoetwatermeer dat van het IJsselmeer wordt gescheiden door de Afsluitdijk. Middenin in dit meer worden vijf eilanden aangelegd door zand en slib op te spuiten. Het eerste van de eilanden is ondertussen klaar en geopend voor bezoekers. Het volledige natuurgebied, dat samen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen het Nationale Park Nieuw Land zal vormen, moet in 2020 gereed zijn.

De vijf eilanden zullen samen een oppervlakte van zo’n 10.000 hectare hebben en vormen daarmee een van de grootste natuurprojecten in West-Europa. Het is dan ook een enorme klus om kunstmatige eilanden op de bodem van een meer te creeën.

De nieuwe eilanden zullen in de eerste plaats een belangrijk broed- en rustgebied voor vogels worden. Lepelaars, visdieven, kluten en meeuwen hebben de weg naar het eiland ondertussen gevonden. Daarnaast zullen de eilanden de nodige recreatieve voorzieningen bieden. Bezoekers kunnen er wandelen op wandel- en vlonderpaden en vogels observeren vanuit vogelkijkhutten of vanaf een twaalf meter hoge uitkijktoren.

Ook is er op het al geopende eiland een recreatiestrand en een een haven voor plezierboten aangelegd en komt er een informatiepunt met horecagelegenheid.

Partner Content