Vrije Tribune

‘Kan vleesproductie nog beter? Uiteraard, en daar werken we hard aan’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Peter Broeckx is veehouder en is daar trots op. Niet vanzelfsprekend in tijden waarin argwanend gekeken wordt naar het aandeel van de sector in de klimaatopwarming. Toch leveren Belgische boeren al heel wat inspanningen, aldus Broeckx, ‘maar de sleutel ligt vaak in de handen van de consument’.

Al 30 jaar lang ben ik een trotse veehouder in het Kempische dorpje Dessel. De zorg van mijn dieren staat elke dag centraal. Ik maak lange dagen en ik doe het graag. Passie voor de stiel, zoals men dat noemt, is nog veel te zacht uitgedrukt.

De afgelopen maanden werd onze landbouwsector echter vaak in een hoekje geduwd, voornamelijk omwille van de impact die de vleesproductie heeft op het klimaat. Ongeveer 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is te wijten aan veeteelt. De passie voor het beroep mag dan nog zo groot zijn, hoor ik u al denken, ze doet niks af aan het argument dat onze veehouderij een belangrijke rol speelt in de klimaatopwarming.

Dat klopt maar ten dele. Het is net die passie van onze Belgische landbouwers die ervoor zorgt dat er bijzonder veel vakmanschap aan de dag wordt gelegd én er heel wat inspanningen gebeuren op vlak van klimaat. De landbouwsector in Vlaanderen is exemplarisch voor andere landen.

‘Kan vleesproductie nog beter? Uiteraard, en daar werken we hard aan’

Sinds 1990 werd de uitstoot van broeikasgassen volgens het MIRA milieurapport uit 2016 met maar liefst 26% verminderd. In hetzelfde rapport staat te lezen dat de landbouwsector in Vlaanderen vandaag maar voor acht procent verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Vijf procent daarvan is afkomstig van de veeteelt. Het is dus belangrijk om de discussie op een eerlijke manier te voeren: de binnenlandse veeteeltsector heeft niet dezelfde milieu-impact als de buitenlandse.

Kan het nog beter? Uiteraard kan dat. En daar werken we bijzonder hard aan. Er zijn verschillende ambitieuze projecten opgestart om de duurzaamheid van de veebedrijven verder te verbeteren door onder andere het hergebruik van hemel- en oppervlaktewater, groene energie of emissiearme technieken. Verder ondersteunen organisaties zoals CRV fokprogramma’s om vee zo efficiënt mogelijk te maken in het omzetten van voeder naar vleesaanzet en om de methaanproductie bij herkauwers te reduceren. Dankzij deze programma’s slagen we erin om de productie op te drijven terwijl de grootte van de veestapel dezelfde kan blijven.

Ook op vlak van veevoeder wordt er hard gewerkt aan duurzaamheid. De teelt, import en transport ervan hebben een grote ecologische impact. Daarom krijgen runderen in Vlaanderen hoofdzakelijk lokaal geteeld voer te eten. Tussen honderd kilogram veevoeder wordt zo’n tachtig kilogram gras, maïs, klaver en luzerne van op de eigen akkers gemengd. Dit alles zal leiden tot een steeds kleiner wordende voetafdruk.

De vele inspanningen van de boer ten spijt, ligt de sleutel vaak in de handen van de consument

Maar de vele inspanningen van de boer ten spijt, ligt de sleutel vaak in de handen van de consument. Die moet vaker kiezen voor lokaal geproduceerde producten. Gezien de verduurzaming van de Belgische veehouderij – en bij uitbreiding de hele Belgische keten – is vlees van onze bodem de beste optie voor een duurzaam stukje vlees, in plaats van vlees vanuit Spanje of het verre Argentinië.

Dat argument geldt niet enkel op vlak van de productie, maar evenzeer voor de milieueffecten van de transporten die gelinkt zijn vlees aan uit pakweg Latijns-Amerika. Het spreekt voor zich dat het lokaal kweken van vee en veevoeder veel minder en kortere transporten inhoudt, wat de koolstofuitstoot beperkt.

Ook al is niet elke noot perfect, zingen zonder passie is pas onvergeeflijk. Dat stelde Beethoven zo’n tweehonderd jaar geleden al, maar ook voor onze sector zit er een grond van waarheid in. Met onze passie voor het vak als leidmotief, werken we hard om elke valse klimaatnoot verder weg te werken. Hopelijk legt de consument diezelfde passie aan de dag bij zijn keuze voor vlees van bij ons.

Peter Broeckx

Voorzitter CRV (coöperatieve rundveeverbetering)

Partner Content