Vrije Tribune

‘Glyfosaat: EU, waarom nog langer talmen?’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Het bevoegde comité van de EU besprak vrijdag in Brussel de verdere erkenning van glyfosaat. Het kwam opnieuw niet tot een duidelijke beslissing. Een gemiste kans, aldus Velt-medewerker Barbara Creemers, want het draagvlak om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen is er. ‘Daarom roep ik iedereen op om de kracht van de consument te tonen en in de winkel zoveel mogelijk te kiezen vóór biologische voeding en tegen glyfosaat.’

Het getalm rond de verlenging van de vergunning van glyfosaat houdt intussen al meer dan een jaar aan. Vorig jaar besliste de Europese Commissie om bijkomend advies af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen.

Stop met talmen: waarom het glyfosaatdebat nog langer uitstellen?

Uit dit advies van EFSA en ECHA, twee Europese wetenschappelijke instellingen, bleek dat er geen vuiltje aan de lucht was. Dat resulteerde in juli 2017 tot het voorstel waarin de Europese Commissie een verlenging vraagt van de erkenning voor glyfosaat met tien jaar.

De voorbije weken werd duidelijk dat er geen consensus is over dit voorstel. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Luxemburg lieten weten tegen te stemmen of zich te onthouden. Duitsland en België hielden hun beslissing nog in beraad. Nederland daarentegen stond positief tegenover het voorstel voor een tienjarige verlenging: Nederlands minister Kamp vindt zelfs een verlenging van vijftien jaar verantwoord.

Wat nu?

Er was geen stemming vandaag, enkel een uitwisseling van gedachten tussen de verschillende lidstaten. Er moet een nieuw voorstel uitgewerkt worden. Het glyfosaatverhaal wordt dus nogmaals vervolgd op een volgende bijeenkomst.

Laat ons het debat warm houden, zodat ook België neen durft zeggen tegen glyfosaat.

Naar mijn aanvoelen blijft dit dossier aanslepen tot eind december. Daarna zal de Europese Commissie de knoop wel moeten doorhakken, anders kan Monsanto hen voor de rechter dagen wegens besluitloosheid. Vandaag zouden vier landen tegen stemmen, een goed signaal. Laat ons het debat warm houden, zodat ook België neen durft zeggen tegen glyfosaat.

Wetenschappelijk onderzoek

Over het wetenschappelijk onderzoek is de laatste maanden heel wat gezegd en geschreven. Een rechter in Californië in de VS toonde aan dat Monsanto wetenschappers manipuleerde om resultaten van studies te verzwijgen of te herschrijven in het voordeel van Monsanto.

Een rechter in Californië in de VS toonde aan dat Monsanto wetenschappers manipuleerde

Ook in Europa rezen er bijkomende twijfels. In juli 2017 publiceerde Chris Porter, vooraanstaand lid van het IARC een wetenschappelijk artikel dat haarfijn toelicht dat acht studies met een significant verband tussen glyfosaat en tumorontwikkeling bij muizen en ratten niet in de EFSA-beoordeling opgenomen zijn. Die beoordeling lijkt dus toch niet zo sluitend te zijn als het EFSA laat uitschijnen.

België: glyfosaat verboden op de oprit, maar niet op ons bord

Nu sinds half juli 2017 het glyfosaatgebruik door particulieren in Vlaanderen verboden is, groeit de verontwaardiging over het gebruik in de landbouw. Het is verboden op onze oprit, maar niet op ons bord.

Daar kun je als consument iets aan doen: kies voor bio. Telkens je een bioproduct koopt, geef je de bioboer immers het signaal dat jij gezonde voeding prefereert, zonder glyfosaat. Dit hele dossier, maar in het bijzonder de Monsanto-papers hebben mijn kijk op wetenschappelijk onderzoek veranderd.

Natuurlijk wist ik dat er heel wat onderzoeken gefinancierd worden door de voedingsindustrie, maar doordat er niet meer verontwaardiging was rond dit schandaal, greep ik terug naar mijn buikgevoel. Ik wil niet een beetje vergif in mijn eten.

Daarom kies ik nog bewuster voor biovoeding, als het kan rechtstreeks van bij de bioboer. Zo krijg ik immers nog meer inzicht in de inspanningen die hij levert om lekker eten voor ons te produceren en betaal ik met de glimlach een paar euro meer. En daarom kweek ik ook nog meer groenten gewoon zelf in mijn moestuin, pesticidevrij uiteraard.

Gegarandeerd glyfosaatvrij

Over bio hoor je veel meningen en daarom stak ik mijn licht op bij Petra Tas van BioForum Vlaanderen. Zij is duidelijk: in de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden zoals glyfosaat wettelijk verboden.

In de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden zoals glyfosaat wettelijk verboden.

Biologische boeren gaan anders te werk. Zij zetten preventief in op onkruidbestrijding door te investeren in een gezonde bodem en door een brede teeltrotatie toe te passen. Ze kunnen ook mechanisch te werk gaan of onkruid wegbranden.

Onafhankelijke controleorganisaties controleren elke biologische landbouwer op het naleven van de normen. Daarbij worden ook bodem- en productstalen genomen. Boeren die tijdens de jaarlijkse controle voldoen aan alle normen voor de biologische teelt, ontvangen een certificaat waardoor ze hun product als biologisch mogen verkopen.

Als consument kan je er dus op vertrouwen dat biologische voeding geproduceerd wordt zonder het gebruik van glyfosaat.

Barbara Creemers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content