Kamercommissie keurt resolutie rond aanpak interseksualiteit goed

"Instemming van de minderjarige moet voortaan de regel zijn" © Getty

De Kamercommissie Gelijke Kansen heeft dinsdag unaniem een resolutie van PS en sp.a goedgekeurd die de fysieke integriteit van intersekse minderjarigen moet garanderen. Concreet vraagt de Kamer onder meer om ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel te laten doorgaan nadat ouder én kind goed geïnformeerd werden en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen in geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar of wordt het pas in de puberteit ontdekt.

In België worden baby’s met duidelijk intersekse kenmerken nu vaak meteen geopereerd. Dat leidt later soms tot problemen met vruchtbaarheid of seksueel welzijn.

Een verkeerde inschatting van het geslacht in combinatie met onomkeerbare chirurgische ingrepen kan daarnaast een grote impact hebben op het psychosociale welzijn. En dat terwijl interseksualiteit niet noodzakelijk een probleem is, vinden de indieners van de resolutie. ‘Meestal kan je perfect gezond door het leven gaan zonder dat hiervoor een operatie noodzakelijk is’, zegt sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée. ‘De meeste personen voelen zich ook perfect man of vrouw. Er speelt enorm veel onwetendheid mee in dit verhaal.’

Investeren in onderzoek

Vandaag is er geen duidelijk kader voor het operationeel ingrijpen bij intersekse minderjarigen. Met de resolutie vraagt de Kamer om ondoordachte geslachtsoperaties tegen te gaan, en ouders en kinderen altijd goed te informeren en om uitdrukkelijke toestemming te vragen. De tekst vraagt de regering ook om meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit en in psychologische ondersteuning voor ouders en kinderen.

Tot slot voorziet de resolutie in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof diende verschillende amendementen op de resolutie in, bijvoorbeeld om te verzekeren dat een jeugdpsychiater of -psycholoog de oordeelsbekwaamheid van een minderjarige nagaat voor een operatie, zelfs als er sprake is van een medische noodzaak. In het geval van oordeelsbekwaamheid krijgt de minderjarige dan inspraak in de beslissing.

‘Instemming van de minderjarige moet voortaan de regel zijn’, zegt Van Hoof. Daardoor ‘kan een terechte uitzondering voor medische noodzaak niet worden ingeroepen door ideologisch gemotiveerde of onwetende zorgverstrekkers of ouders om de rechten van het minderjarige kind met een variatie in seksekenmerken uit te hollen.’ Omdat registratie van interseksualiteit niet verplicht is, is niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Naar schatting worden jaarlijks 60 tot 80 kinderen geboren met intersekse kenmerken. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content