Kamer keurt resolutie rond aanpak interseksualiteit goed

De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem een resolutie van PS, SP.A, Ecolo en Groen goedgekeurd die de fysieke integriteit van intersekse minderjarigen moet garanderen. Concreet vraagt de Kamer onder meer om ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel te laten doorgaan nadat ouder én kind goed geïnformeerd werden en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen in geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar of wordt het pas in de puberteit ontdekt.

In België worden baby’s met duidelijk intersekse kenmerken nu vaak meteen geopereerd. Dat leidt later soms tot problemen met vruchtbaarheid of seksueel welzijn. Een verkeerde inschatting van het geslacht in combinatie met onomkeerbare chirurgische ingrepen kan daarnaast een grote impact hebben op het psychosociale welzijn. En dat terwijl interseksualiteit niet noodzakelijk een probleem is, vinden de indieners van de resolutie.

Vandaag is er geen duidelijk kader voor het operationeel ingrijpen bij intersekse minderjarigen. Met de resolutie vraagt de Kamer om ondoordachte geslachtsoperaties tegen te gaan, en ouders en kinderen altijd goed te informeren en om uitdrukkelijke toestemming te vragen. De tekst vraagt de regering ook om meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit en in psychologische ondersteuning voor ouders en kinderen.

Tot slot voorziet de resolutie in de oprichting van een referentieziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content