Waar sluit je een hospitalisatiepolis af?

Een hospitalisatieverzekering garandeert jou en je gezinsleden een ziekenhuisopname zonder financiële zorgen. Je kan hiervoor terecht bij een privéverzekeraar of bij je mutualiteit. De dekking verschilt naargelang de gekozen partij.

Een hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte. Je kan zo’n polis afsluiten bij een privéverzekeraar, maar je kan hiervoor ook aankloppen bij je ziekenfonds. Beide instanties moeten uiteraard voldoen aan de wettelijke voorwaarden, maar toch zijn er belangrijke verschillen wat betreft de waarborgen, de bijkomende diensten, de premies en de uitsluitingen van de aangeboden verzekering. Het is belangrijk om hier vooraf even stil bij te blijven staan. We sommen hieronder alvast enkele aandachtspunten op.

Een hospitalisatieverzekering bij je mutualiteit is wellicht goedkoper dan de polis die je afsluit bij een verzekeraar. Ziekenfondsen hanteren vaak ‘premiesprongen’, maar ook privéverzekeraars kunnen dit toepassen. Deze laatsten bepalen de premie echter meestal op basis van je leeftijd en je gezondheidstoestand wanneer je de verzekering afsluit.

Andere waarborgen

Een ziekenfonds vergoedt de wettelijk vastgelegde tarieven voor twee- of meerpersoonskamers en dekt meestal geen verblijf in een duurdere eenpersoonskamer. Ook de hogere ereloonsupplementen die artsen aanrekenen in een privékamer, worden doorgaans niet altijd terugbetaald. Een hospitalisatieverzekering van een privéverzekeraar dekt deze extra’s in principe wel. Ook de kosten van behandelingen, geneesmiddelen en prothesen die niet vergoed worden door de wettelijke ziekteverzekering, vallen hier onder de gedekte waarborgen.

Een ziekenfonds voorziet meestal een wachttijd, een privéverzekeraar niet.

Bij een privéverzekeraar zijn er doorgaans geen wachttijden voorzien. Na de medische aanvaarding ben je meteen gedekt. Hou er wel rekening mee dat de kosten die verband houden met een bevalling niet vergoed worden wanneer je bij het afsluiten van de polis al zwanger bent. Bij ziekenfondsen moet je sowieso meestal een wachttijd van enkele maanden doorlopen vooraleer je echt verzekerd bent. Wanneer je binnen die periode ziek wordt of betrokken geraakt in een ongeval, heb je een probleem.

Factuur voorschieten

Ook goed om weten: de ‘derdebetalersregeling’, waarbij de verzekeraar de ziekenhuisfactuur rechtstreeks aan het hospitaal betaalt, wordt niet altijd aangeboden door de mutualiteiten. Dat betekent dat je eerst het volledige bedrag moet voorschieten. En bijkomende diensten – zoals kinderoppas en huishoudhulp tijdens en na een ziekenhuisopname – vallen eveneens vaak buiten de hospitalisatiepolis van een ziekenfonds. Ook de vergoeding van ambulante zorgen voor en na een ziekenhuisopname is doorgaans een stuk beperkter dan die van een privéverzekeraar.