NATUURLIJK

Een “natuurlijke” tuin, waar inheemse bloemen, struiken en bomen een grote plaats innemen, kan in ons versnipperde landje een belangrijke funktie vervullen. Tussen alle beton en asfalt in kan hij een toevluchtsoord zijn voor allerlei insekten, vogels en zelfs kleine zoogdieren. Steeds meer mensen lijken overtuigd van het belang van dergelijke tuinen, en dat blijkt ook uit het kursusaanbod. In Brussel organizeren de gemeenschapscentra Everna, De Kriekelaar en Ten Noey (i.s.m. de natuur- en milieuvereniging ’t Smelleken en de Vlaamse Gemeenschapscommissie) de kursus “Tuin met huis natuurlijk(e) tuinen”. Deze kursus omvat twee lesavonden en drie lesmiddagen. Op donderdag 27 april bekijkt Geertje Cooremans aan de hand van dia’s de basisprincipes van een natuurlijke tuin. Vervolgens wordt de teorie aan de praktijk getoetst met een bezoek aan een ekologische tuin (6/5), aan twee kleine (13/5) en een grote stadstuin (20/5). De reeks wordt afgesloten met een avond (23/5) waarop vragen over de eigen tuin, dokumentatie en literatuur ruime aandacht krijgen.

Deelnemen kost 1000 fr. Inschrijven kan door dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer 001-2250765-53 van het gemeenschapscentrum De Kriekelaar met vermelding van “Tuin met huis”. Aangezien het aantal deelnemers wordt beperkt, is het aangeraden om vooraf even te checken of er nog plaats is.

– Info : vzw Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, (02) 245.75.22. vzw Gemeenschapscentrum Everna, (02) 242.99.67. vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey, (02) 217.08.82.

SFEERVOLLE PLANTEN

“Planten zijn mooi en dekoratief en kunnen bijdragen aan het woongenot. Vaak zien we echter planten in de vensterbank die stuk voor stuk mooi zijn, maar die geen eenheid vormen en daarom geen wezenlijke bijdrage leveren aan de sfeer, ” schrijft Bert Huls in het voorwoord van zijn boek “Decoratieve ideeën met kamerplanten en bloemen”. Met dit nieuwe boek wil hij precies die leemte opvullen. Het boek bevat dan ook geen traditionele, alfabetische opsomming van kamerplanten. In zorgvuldig gekozen hoofdstukken (de mooiste palmen, kamerplanten om te leiden, opvallende bladplanten, biezondere exoten…) beschrijft hij hoe goed geselekteerde planten of groepen van planten de sfeer in een woonruimte kunnen bepalen. Per plantesoort vind je een beschrijving, waarin de nadruk ligt op de verschillende toepassingsmogelijkheden, geïllustreerd met tientallen kleurfoto’s. Het boek “Decoratieve ideeën met kamerplanten en bloemen” van Bert Huls is uitgegeven bij de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij (voor België : Standaard Uitgeverij) en kost 795 fr.

PLANTENMARKTEN

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden tuinbeurzen en plantenmarkten georganizeerd. Op 22 en 23 april (10-18 uur) heeft in het park en kasteel “Baron Casier” in Waregem (Stationstraat-Keukeldamstraat) de jaarlijkse Tuin Deco plaats. Oude en nieuwe planten worden er aan de bezoekers voorgesteld. Dit jaar gaat de opbrengst naar twee projekten : een projekt in Roemenië en naar Dageraad, een pedagogisch projekt voor mentaal gehandicapte jongeren. Inkom : 150 fr.

In Meer wordt op 29 en 30 april (10-18 uur) voor de vijfde keer de Tuinshow Hof De Zwaelmen (John Lijsenstraat 54-56) georganizeerd. Biezondere eenjarigen, kruiden, vaste planten, ouderwetse rozen en aparte bollensoorten krijgen volop aandacht. Inkom : 150 fr.

In Celles (tussen Doornik en Ronse) worden de deuren van La Feuillerie opengezet voor het jaarlijkse plantenweekend (29-30 april, van 10-18 uur). Ongewone en zeldzame planten staan hier centraal. Inkom : 180 fr.

HILDE VERBIEST

Goedgekozen plantesoorten creëren een aparte sfeer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content