ORCHIDEEEN

In de gotische stadshallen van Brugge prezenteert de Westvlaamse orchideeënvereniging Papilio haar Vierde Internationale Orchideeënshow. Vijf dagen lang (van 6 t.e.m. 10 april) zal deze mysterieuze bloem er schitteren : de tentoonstelling omvat planten en snijbloemen afkomstig uit binnen- en buitenlandse verzamelingen. Leden van de vereniging geven geïnteresseerden alle mogelijke uitleg over orchideeën en het kweken ervan. De tentoonstelling is elke dag geopend van 10 tot 19 uur. Inkom : 150 fr. Kinderen, studenten en groepen van minimum 15 personen betalen 100 fr. (per persoon).

VORMING

In de reeks vormingskursussen van de vzw Elcker-Ik Antwerpen ontdekten we er drie die rechtstreeks met milieu en natuur te maken hebben en de komende weken van start gaan.

– De kursus “Milieurecht in praktijk” krijgt nu de veelbetekenende ondertitel “Zo wordt het dus (voorlopig) niet” mee. Vervroegde verkiezingen betekenen immers dat alle wetgevend werk wordt gestaakt. Dus : geen Map, geen nieuw dekreet op de ruimtelijke ordening, geen Ruimtelijk Struktuurplan Vlaanderen, geen nieuw dekreet op het natuurbehoud. De kursus wil echter precies op deze tema’s ingaan : wat waren onze ministers van plan, wat staat in al die ontwerpen, wat is er goed en slecht aan, hoe moet het nu verder ? Zes dinsdagavonden, vanaf 18 april, kosten 945, 1260 of 1575 fr. (afhankelijk van het inkomen).

– Onder het motto “Tegen elke kwaal is wel een kruid gewassen” krijgen de deelnemers aan de kursus “Eerste hulp met kruiden” een inleiding in de kruidengeneeskunde. Vijf donderdagavonden, vanaf 20 april, kosten 780, 1035 of 1305 fr.

– Handige harry’s (M/V) kunnen zich dan weer inschrijven voor een kursus “Groen klussen”. Hoe ga je te werk als je op een milieuvriendelijke manier wil doe-het-zelven. Deze reeks besteedt vooral aandacht aan isoleren en verven. Vijf woensdagavonden, vanaf 24 mei, kosten 780, 1035 of 1305 fr.

– Info en inschrijvingen : Elcker-Ik Antwerpen, (03) 218.65.60.

BIJSCHOLING

Op 29 april en 6 mei organizeert de VUB in samenwerking met Vesel een bijscholingskursus rond de “Ekologische siertuin”. Deze tweedaagse kursus kreeg als de ondertitel “van wetenschappelijke beginselen naar een praktische uitwerking”. Bedoeling is om het inzicht in de plantenwereld te verruimen en op die manier bij te dragen tot een meer doelmatig (en dus ekologisch) inrichten van parken, landschappen en siertuinen. Het programma valt uiteen in twee delen : enerzijds wordt ingegaan op de plantenekologie, anderzijds wordt de plantenfysiologie van naderbij bekeken. Volgende tema’s komen o.m. aan bod : beginselen van de ekologie ; algemene principes van en de filozofie achter de ekologische siertuin ; inleiding tot de vegetatiekunde ; natuurtechnische milieubouw ; de juiste plant op de juiste plaats ; de invloed van temperatuur, licht, water en mineralen op de planten ; het wordingsproces van de tuin ; openbaar groen. De eerder teoretische lezingen, verzorgd door navorsers van de diensten Plantenfysiologie en Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, worden afgewisseld met praktische en didaktische uiteenzettingen, verzorgd door de Vereniging Ekologische Siertuin en Landschap (Vesel).

Deze kursus richt zich in hoofdzaak tot mensen die beroepsmatig met deze materie bezig zijn tuin- en landschapsarchiteken, groenaanleggers, leefmilieudiensten… Deelnemen kost 5000 fr., twee lunches en kursusnota’s inbegrepen. Leden van de VUB en Vesel betalen 4500 fr.

– Info : Uitstraling Permanente Vorming VUB, Pleinlaan 2 in 1050 Brussel, (02) 629.27.50. Fax : (02) 629.27.47.

HILDE VERBIEST

Orchideeënshow in Brugge : een sprookjesachtige bloem.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content