INVENTARIZATIE

Een egel aan de kant van de weg, een dode ransuil in de goot… Als autochauffeur heb je er misschien voorbijrijdend een vluchtige blik op geworpen. In ons land vind je per duizend vierkante kilometer meer dan 50 km autosnelweg. Bovendien rijden er nu meer dan 4,5 miljoen motorvoertuigen rond. Het hoeft dan ook geen betoog dat ook heel wat wilde dieren (vooral vogels en kleine zoogdieren) de dood vinden op onze wegen. Veel van deze dieren leven in de bermen langs de weg. Verdreven uit hun natuurlijke biotoop, oefenen de voedselrijke bermen een grote aantrekkingskracht uit. Een weg is voor dieren echter geen strikte grens : hun jachtgebied overschrijdt immers de wegen. Bermen zijn dus geen risicoloos woongebied.

Hoeveel dieren slachtoffer worden van het verkeer, is echter niet duidelijk. In het kader van het Europees Jaar voor het Natuurbehoud 1995, startte het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (kortweg : KBVBV) daarom een grootscheepse inventarizatie-campagne. Konkreet betekent dit dat vrijwilligers een bepaald trajekt van een autoweg uitkiezen en zo frekwent mogelijk alle verkeersslachtoffers onder de wilde fauna (dood of levend) nauwkeurig noteren. Op een voorgedrukt formulier noteren zij naast de soortnaam van het slachtoffer ook gegevens als de juiste vindplaats, de toestand van het gevonden dier, datum van de vondst… Bedoeling is om een goed beeld te krijgen van de aktuele situatie om dan op plaatsen waar heel veel slachtoffers vallen maatregelen te nemen : een windtunnel bijvoorbeeld, of een scherm waardoor vogels genoodzaakt zijn om hoger te gaan vliegen. Momenteel zijn al 250 vrijwilligers bezig met het noteren van aangereden dieren. Diverse gemeentebesturen, stadsdiensten en milieuraden reageerden positief en op verschillende plaatsen wil ook de rijkswacht zijn steentje bijdragen. In totaal kan de aktie, die in elk geval tot eind van dit jaar loopt, al rekenen op zo’n 500 medewerkers.

Kandidaat-inventarizeerders kunnen zich melden op het sekretariaat van het KBVBV in Brussel.

– Info : KBVBV, Veeweidestraat 43 in 1070 Brussel, (02) 521.28.50. Fax : (02) 527.09.89.

NATUURSTUDIE

Zondag 19 maart organizeert De Wielewaal vzw haar eerste Vlaamse Natuurstudiedag. In het verleden werd het aspekt natuurstudie wat verwaarloosd, hoewel plaatselijke afdelingen van De Wielewaal heel wat presteerden op dit gebied. Met deze natuurstudiedag wil De Wielewaal de plaatselijke initiatieven meer koördineren én een forum bieden voor iedereen die bezig is met natuurstudie. Deze eerste Vlaamse Natuurstudiedag kreeg als tema “Van Natuurstudie naar Natuurbehoud”. Verschillende sprekers belichten diverse aspekten daarvan. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer mossen, korstmossen en natuurbehoud ; (her)introduktie als strategie ; de herintroduktie van de lammergier ; de bescherming van de adder in Vlaanderen ; mobiliteit van dagvlinders ; bedreigde orchideeën in Vlaanderen en elders ; het zwaluwprojekt van De Wielewaal.

Deze studiedag vindt plaats in de Marmeren Zaal van de Zoo in Antwerpen (Kon. Astridplein 23) van 9 tot ca. 17 uur. Inschrijven kan nog tot 10 maart door overschrijving van 200 fr. (referatenmap + broodjesmaaltijd) of 100 fr. (referatenmap) op rekeningnummer 230-0524745-92 van De Wielewaal in Turnhout. De deelnemers aan de natuurstudiedag kunnen tijdens de lunchpauze gratis de Zoo bezoeken.

– Info : De Wielewaal, Graatakker 11 in 2300 Turnhout, (014) 41.22.52. Fax : (014) 43.96.51.

HILDE VERBIEST

Kleine zoogdieren en vogels worden vaak het slachtoffer van het toenemendeverkeer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content