Woorden die u de komende jaren nog veel zal horen. Woorden die iets zeggen over veranderende tijden. Meestal zijn ze in het Engels, de global language. Wij proberen ze naar het Nederlands te vertalen en te verklaren.

AGE OF ACCESS/XS _ universele toegang en bereikbaarheid{vet}

De 21ste eeuw is de {ITA}age of access{ita}, de eeuw van de onbeperkte toegang tot alles en iedereen. Via Internet en e-mail, buzzer, gsm en antwoordapparaat kunnen we onbeperkt en continue met elkaar communiceren. Ook overheid, pers, universiteiten, banken en bedrijven zijn steeds vaker elektronisch bereikbaar. Tijd en plaats, identiteit en sociale leefwereld, zijn irrelevant geworden. Websites, mailbox en antwoordapparaat vormen een virtueel verlengstuk van onszelf. In cyberspace kan je bovendien je identiteit geheimhouden, deels onthullen of geheel veranderen _ met alle risico’s van dien.

Mede hierdoor wordt {ITA}privacy management{ita} een noodzaak. Bereikbaarheid leidt algauw tot bereik-{ITA}barbaars{ita}-heid of alle-terrein-terreur.

E-mail en gsm kunnen selectief gebruikt worden, maar dat moeten we nog leren. Wanneer, hoe en voor wie willen we bereikbaar zijn? {ITA}Netiquette{ita} en gsm-normering staan nog in de kinderschoenen. E-mailreclame, telemarketing en stalking kunnen de privacy schenden. Bovendien kan e-mail bewaard, gekopieerd en verspreid worden.

Omgaan met tijd, ook dat moeten we opnieuw leren. Communicatie gaat zo snel, dat we prompte reacties verwachten en dreigen slaaf te worden van de nieuwe speeltjes. Nieuwe technologie?n verhogen ook het werkritme: arbeid die een generatie geleden verricht werd in een heel mensenleven, zo’n 100.000 werkuren, vergt er nog slechts 10.000. Zelfs categorie?n als uit en thuis, publiek en priv? zijn aan herziening toe: in cyberspace kun je ook op caf? gaan of naar het virtueel kantoor. Paradoxaal genoeg leidt dat soms tot privatisering en opsluiting.

E?n zaak is duidelijk: werd de voorbije eeuw gedomineerd door de strijd om schaarse goederen en middelen, nu gaat het om de toegang tot communicatie- en informatietechnologie?n. Niet toevallig was het uitschakelen van de Internet-toegang een prioriteit voor de Navo in de Kosovo-oorlog. Nieuwe politieke en economische structuren zullen ontstaan op basis van toegang en bereikbaarheid. Zal iedereen meekunnen met deze evolutie? Beschik je over de technische vaardigheden en de nieuwste technologie? Met andere woorden, wordt het een universele bereikbaarheid voor de happy few?

ÆRef._magerµ

Op 21 oktober organiseert Weekend Knack {ITA}Opus XXI, {ita}een seminarie over de toekomst, lifestyle en trends. Meer inlichtingen op onze website: www.opusXXI.com. Of: ? (02) 467.58.54.

Wim Denolf

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content