Wie nog twijfelt aan de betrouwbaarheid van bio-labels, kan gerust zijn. In ons land zijn er twee door het federaal ministerie van Landbouw erkende instanties die de Belgische en Europese wettelijke bepalingen rond biovoedingswaren controleren: Blik vzw en Ecocert bvba. Beide zijn bevoegd voor het hele land, maar Blik concentreert zich voornamelijk op Vlaanderen, Ecocert vooral op Waalse producenten.

Als een verpakking verwijst naar een van beide controlecentra (code B-1 voor Ecocert en B-2 voor Blik), betekent dat dat de hele productieketen, van het veld tot in de verpakking, gecontroleerd werd en dat het product aanvaard is als van biologische teelt.

Naast deze officiële verwijzingen bestaat er een label dat door een aantal beroepsorganisaties ( Belbior, de vereniging van Vlaamse biologische landbouwers, Unab, de organisatie van Waalse biologische landbouwers, en Probila, de nationale vereniging van verwerkers van biologische producten) werd gedeponeerd: het Biogarantie-label. Enkel de producenten die lid zijn van een van deze beroepsorganisaties mogen het Biogarantie-keurmerk gebruiken. Zij worden gecontroleerd door Blik of Ecocert en moeten, behalve aan de wettelijk vastgelegde criteria, ook voldoen aan de strenge voorwaarden van een lastenboek, dat onder meer bepalingen in verband met de verpakking omvat. Zo mogen er absoluut geen synthetische additieven gebruikt worden tijdens de productie of de verwerking en mag er geen pvc in de verpakking voorkomen.

Voor de biologisch-dynamische landbouw, nog weinig bekend in ons land, is er het Demeter-label. Dat keurmerk is net als Biogarantie een privé-label, uitgereikt door de Nederlandse vereniging van biologisch-dynamische producenten, omdat er voorlopig nog geen dergelijk initiatief bestaat in België. Blik controleert de bedrijven, op dit moment acht in ons land.

Wie als consument meer wil weten over biologische producten, kan terecht bij V.E.L.T. ( Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze). Deze consumentenorganisatie, enig in Vlaanderen, werd opgericht in 1973, telt momenteel ongeveer 14.000 leden en geeft zesmaal per jaar het magazine De Seizoenen uit. In elke provincie zijn er een aantal afdelingen waar u terechtkan voor lezingen, informatie enz.

Info: V.E.L.T., Uitbreidingstraat 392 C, 2600 Berchem. Tel. 03-281 74 75, fax: 03-281 74 76. E-mail: velt@village.uunet.be – internet: www.gallery.uunet.be/velt (binnenkort: www.velt.be)

Filip Verheyden / Foto’s Tony Le Duc

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content