Piet Swimberghe

IKOON

Graag wat uitleg over deze ikoon.

Volgens kunsthistorica Maria Caremans is deze ikoon van het type “stauroteek”, dat wil zeggen : voorzien van een kruis. Het is een Russische ikoon uit de vorige eeuw. Het bronzen zegekruis zit verdiept in het paneel. Aan de voet staan kruisgetuigen, links de Moeder Gods met een heilige vrouw, en rechts, de apostel Johannes samen met de honderdman Longinus. Deze Romeinse honderdman (hoofdman van honderd soldaten), die Kristus’ zijde doorstak, erkende dat Hij waarlijk de Zoon van God was. De legende symbolizeert de bekering van een blinde. Eenmaal het bloed van Kristus zijn ogen bevochtigt, ziet en beseft hij wie de man aan het kruis waarlijk is.

De achtergrond is met bladgoud versierd. Helemaal bovenaan zien we een cherubijn en een serafijn. Het gaat om een autentieke ikoon van doorsnee kwaliteit. De experte schat de waarde ervan op ongeveer 55.000 fr.

VALS

Ik kocht dit kannetje jaren geleden op een antiekmarkt. Op de buik staat er “Deus et Lumen, MDLXXV”. Ik zocht het op in een boek en ontdekte dat het om een aquamanile gaat. Heeft het waarde ?

We moeten u teleurstellen, want dit kannetje is een oude, bekende vervalsing. Blijkbaar hebben veel lezers het ooit gekocht als een antikwiteit. Ze lieten zich beetnemen, want het is helemaal vals. Meer nog, het heeft zelfs niets te maken met een echte aquamanile. Dit is een schenkkan van koper of brons, gebruikt om de handen te spoelen tijdens de maaltijd. Echte aquamaniles zijn uiterst zeldzaam. Doordat ze sinds lang worden verzameld, zijn er heel veel vervalsingen in de handel. Dit kannetje wijkt zozeer af van de goede voorbeelden dat het grappig overkomt. Dit curiosum heeft geen antikwarische waarde.

DECO

Ooit erfde ik een buste, waarop de signatuur staat van Prof. G. Besfi ! Graag een waardebepaling en wat meer informatie over deze kunstenaar.

Voor de leek lijkt een dergelijke signatuur biezonder. Een kreatie van een professor is meer waard dan van een gewone ambachtsman. Zo lijkt het toch. Maar echte professors, van de universiteit, zijn zelden beeldhouwers. Het gaat hier eigenlijk om een doordeweekse art-decobuste. Met die “prof” werd de signatuur wat meer gewicht gegeven. Dat is nodig om het beeld op te waarderen. Maar echt lukken doet dat niet, want het gaat hier om gewoon dekoratief beeldhouwwerk, zonder veel artistieke waarde. De buste is dus zo’n zestig jaar oud en komt uit Italië. We schatten de waarde tussen 12.000 en 15.000 fr.

MODIGLIANI

Deze Modigliani (40 x 55 cm) werd in de jaren vijftig gekocht in een Luikse galerie. Is het een autentiek werk van de meester ?

Volgens konservator Norbert Hostyn was Modigliani (1884-1920) hét prototype van een peintre-maudit, een bohémien. Talentrijk en met een tot de verbeelding sprekende biografie. Zijn roem kwam vooral na zijn dood. Zoals wel meer gebeurt met biezondere kunstenaars, kwamen er opeens veel kopieën, pastiches, vervalsingen en reprodukties te voorschijn. Dit lijkt de konservator een vervalsing te zijn. Hij raadt aan het werk voor te leggen aan een van zijn konfraters die gespecializeerd zijn in het oeuvre van de meester. U kunt kontakt opnemen met het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

PIET SWIMBERGHE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content