De enquête, met medewerking van de Universiteit van Oxford, is de grootste in haar soort maar valt ook op door de aanpak. Ruim 1,2 miljoen mensen in meer dan vijftig landen werden bevraagd, vaak ook in landen waar nog niet eerder grootschalige klimaatenquêtes zijn gehouden. Om ook jongeren te bereiken, werd gebruikt gemaakt van gaming-netwerken.

Brede steun

In de enquête werd de respondenten gevraagd of ze de klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie beschouwen en of ze voorstander zijn van ingrijpende klimaatmaatregelen in uiteenlopende gebieden als energie, transport, landbouw en natuur.

Daaruit blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van een breed klimaatbeleid dat verder gaat dan de huidige inspanningen. Opvallend daarbij is ook dat in landen met een grote voetafdruk de bevolking meer verwacht van de eigen regering. Zo wil een duidelijke meerderheid van de respondenten uit acht van de tien landen met de hoogste energie-uitstoot, meer hernieuwbare energie. In vier van de vijf landen met de hoogste ontbossing is een meerderheid voor betere bescherming van bossen en ecosystemen.

'De resultaten van de enquête illustreren duidelijk dat dringende klimaatactie brede steun heeft onder mensen over de hele wereld', zegt Achim Steiner, directeur van het VN-agentschap. 'Maar bovenal laat de peiling zien dat mensen hun beleidsmakers de crisis willen zien aanpakken. Van klimaatvriendelijke landbouw tot bescherming van de natuur en investeren in een groen herstel na covid-19: de enquête brengt de stem van de mensen naar de voorgrond van het klimaatdebat. Het geeft aan hoe landen vooruit kunnen gaan met publieke steun terwijl we samenwerken om deze enorme uitdaging aan te pakken.'

Publiekslieveling: bossen

Het behoud van bossen en ecosystemen kreeg het meeste publieke steun (54 procent), gevolgd door meer hernieuwbare energie (53 procent), klimaatvriendelijke landbouwtechnieken (52 procent) en meer investeringen in groene bedrijven en banen (50 procent).

Het opleidingsniveau speelt een rol in de antwoorden: in zowel rijke als arme landen was er een zeer hoge erkenning (meer dan 80 procent) van de klimaatcrisis onder degenen die een opleiding aan de universiteit of hogeschool hadden afgerond.

Ook leeftijd heeft een invloed, maar heel ver liggen de cijfers niet uiteen: 65 procent van de 18 tot 35-jarigen is zich bewust van de dreiging, tegenover 66 procent van de 36 tot 59-jarigen en 58 procent van de 60-plussers.

De enquête, met medewerking van de Universiteit van Oxford, is de grootste in haar soort maar valt ook op door de aanpak. Ruim 1,2 miljoen mensen in meer dan vijftig landen werden bevraagd, vaak ook in landen waar nog niet eerder grootschalige klimaatenquêtes zijn gehouden. Om ook jongeren te bereiken, werd gebruikt gemaakt van gaming-netwerken.In de enquête werd de respondenten gevraagd of ze de klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie beschouwen en of ze voorstander zijn van ingrijpende klimaatmaatregelen in uiteenlopende gebieden als energie, transport, landbouw en natuur.Daaruit blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van een breed klimaatbeleid dat verder gaat dan de huidige inspanningen. Opvallend daarbij is ook dat in landen met een grote voetafdruk de bevolking meer verwacht van de eigen regering. Zo wil een duidelijke meerderheid van de respondenten uit acht van de tien landen met de hoogste energie-uitstoot, meer hernieuwbare energie. In vier van de vijf landen met de hoogste ontbossing is een meerderheid voor betere bescherming van bossen en ecosystemen.'De resultaten van de enquête illustreren duidelijk dat dringende klimaatactie brede steun heeft onder mensen over de hele wereld', zegt Achim Steiner, directeur van het VN-agentschap. 'Maar bovenal laat de peiling zien dat mensen hun beleidsmakers de crisis willen zien aanpakken. Van klimaatvriendelijke landbouw tot bescherming van de natuur en investeren in een groen herstel na covid-19: de enquête brengt de stem van de mensen naar de voorgrond van het klimaatdebat. Het geeft aan hoe landen vooruit kunnen gaan met publieke steun terwijl we samenwerken om deze enorme uitdaging aan te pakken.'Het behoud van bossen en ecosystemen kreeg het meeste publieke steun (54 procent), gevolgd door meer hernieuwbare energie (53 procent), klimaatvriendelijke landbouwtechnieken (52 procent) en meer investeringen in groene bedrijven en banen (50 procent).Het opleidingsniveau speelt een rol in de antwoorden: in zowel rijke als arme landen was er een zeer hoge erkenning (meer dan 80 procent) van de klimaatcrisis onder degenen die een opleiding aan de universiteit of hogeschool hadden afgerond.Ook leeftijd heeft een invloed, maar heel ver liggen de cijfers niet uiteen: 65 procent van de 18 tot 35-jarigen is zich bewust van de dreiging, tegenover 66 procent van de 36 tot 59-jarigen en 58 procent van de 60-plussers.