Geschiedenis


Boston bestaat al sinds 1630 en is daarmee één van de oudste steden van Amerika.

In 1624 kwam een groepje Puriteinen onder leiding van dominee William Blaxton aan in Salem – een stadje ten noorden van Boston, dat bekend geworden is door de heksenverbrandingen.

Zes jaar later stichtte één van hen de Massachusetts Bay kolonie en direct vanaf het begin werd dit gebied het centrum van de Puriteinse cultuur in de Nieuwe Wereld. Boston kreeg aanvankelijk de naam ‘Trimountain’ omdat het op drie heuvels gebouwd is. Later werd het Boston, naar de stad in Engeland.

De Puriteiten hechtten veel waarde aan intellectualisme en kennis van de Bijbel. In 1635 werd dan ook de Boston Public Latin School gesticht en een jaar later Harvard College (nu de befaamde Harvard University) in het nabijgelegen Cambridge. In 1653 verrees er al een openbare bibliotheek en in 1704 verscheen de eerste krant, de ‘News-Letter’.

Ook op het gebied van de handel liep het – dankzij de ligging aan de zee – direct goed. Boston beschikte over een ideale haven en rond 1700 was de stad al aardig op weg om de belangrijkste en grootste stad van New England te worden. Dit succes had niet alleen voordelen: de Engelse Kroon wilde meegenieten van de welvaart in Boston en vaardigde een aantal strenge belastingwetten uit waardoor de goede verhoudingen tussen Engeland en Boston sterk bekoelden.

In de nacht van 5 maart 1770 liep het uit de hand. Engelse soldaten schoten op een groep Bostonians die protesteerden tegen de nieuwe wetten en doodden 3 mensen. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘Boston Massacre’. De begrafenis werd een grote patriottistische demonstratie.

Boston Tea Party

De verhoudingen verslechterden verder met de ‘Boston Tea Party’ in 1773. Een schip beladen met Engelse thee kwam aan in Boston Harbor, maar de stad weigerde het schip uit te laden omdat er hoge belastingen werden geheven op de thee. ’s Nachts wierpen 60 patriotten, verkleed als Mohawk Indianen, de kisten gevuld met thee in het water. De haven werd direct gesloten en er werd een soort oorlogswet uitgevaardigd. Dit alles vormde de aanleiding voor de korte, maar beroemde Amerikaanse Revolutie in 1775. De nachtelijke tocht van Paul Revere en de slag om Bunker Hill zijn gebeurtenissen waar iedere Amerikaan je alles over vertellen kan.

In de nacht van 18 april 1775 trokken 700 Engelse soldaten naar Concord om een wapendepot te vernietigen. Gewaarschuwd door Paul Revere en William Dawes – die midden in de nacht als boodschappers waren opgetreden -, lagen de zogenaamde Minutemen hen al op te wachten. De Britten waren ruimschoots in de meerderheid, maar door hun tactische optreden wisten de Minutemen hen toch te verslaan.

Deze eerste strijd werd gevolgd door de gevechten om Bunker Hill, vlakbij Boston. De Amerikanen verschansten zich op Breed’s Hill. De Engelsen konden dat niet toestaan als ze Boston wilden behouden en ondernomen twee vergeefse pogingen om de heuvel in te nemen. Bij de derde poging slaagden ze, maar alleen doordat de munitie van de Amerikanen op was. Ondanks deze overwinning werden New England en andere delen van Amerika op 4 juli 1776 met de Declaration of Independence onafhankelijk van de Britse Kroon.

De eerste periode van de onafhankelijkheid verliep niet zo goed voor Boston. De handel liep sterk terug doordat Amerikaanse schepen de havens in het Britse rijk niet meer binnen mochten. Aan het einde van de 17e eeuw had Boston echter voldoende andere handelsbetrekkingen gevonden en de stad bloeide volledig op.

Progressief centrum

In de wijk Beacon Hill verrezen prachtige herenhuizen en er werd een inventieve manier gevonden om de stad te kunnen uitbreiden. De heuvels rond de stad werden afgegraven en het zand daarvan werd gebruikt om de moerassen droog te leggen. Hierdoor werd de stad driemaal zo groot en ontstond onder andere het huidige Back Bay.

Boston groeide niet alleen sterk in omvang, maar ook op geestelijk vlak. De Puriteinen hielden er weliswaar conservatieve opvattingen op na, maar hechtten tegelijk veel belang aan cultuur en de Amerikaanse waarde van vrijheid en waren dan ook sterke tegenstanders van de slavernij. Boston werd het centrum van intellectueel Amerika met belangrijke universiteiten als Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Boston University.

Tegen het einde van de 19e eeuw ging het echter bergafwaarts met de economische welvaart. Boston kreeg concurrentie van andere havensteden en veel textielfabrieken werden verplaatst naar het zuiden waar de arbeid goedkoper was. Maar de grootste ramp voor Boston had eigenlijk niets met de stad zelf te maken, namelijk de mislukking van de aardappeloogst in Ierland. Duizenden arme Ieren verlieten hun land en trokken naar Amerika en dan vooral Boston. De hele etnische en economische structuur van de stad veranderde daardoor, zeker toen er ook nog immigranten uit Italië, Portugal, Polen, Rusland en het Ottomaanse Rijk bijkwamen.

De verschillende bevolkingsgroepen vermengden zich totaal niet, maar trokken zich in zichzelf terug. De Puriteinen bleven de elite die de stad in bezit had, maar de Ieren vormden zo’n grote groep dat ze na verloop van tijd het bestuur van de stad grotendeels overnamen en in 1884 werd de Ier Hugh O’Brien burgemeester van Boston. Ook nu nog zijn verschillende bekende Amerikaanse bestuurders Bostonians van Ierse afkomst, zoals de Kennedy familie.

In de 20e eeuw werd Boston voorbij gestreefd door steden als New York en Chicago, zo erg zelfs dat Boston de enige stad was waarvan het inwoneraantal na de Tweede Wereldoorlog daalde in plaats van steeg. Maar even snel als het bergafwaarts was gegaan, ging het weer de goede kant op met Boston. De protestante elite – die rijk was – en de Ierse katholieken – die de bestuursmacht in de handen hadden -, bundelden hun krachten en wisten zo een spectaculaire groei tot stand te brengen. Het Prudential Center werd gebouwd, de Faneuil Hall Marketplace werd gerenoveerd en de waterkant werd opgeknapt.

Boston profiteert ook van de vele uitstekende universiteiten in de stad en omgeving. Die trekken veel jonge mensen aan, die een goede opleiding genieten en vaak in Boston blijven wonen en zo zorgen voor een opleving en instandhouding van de economie. In het bijzonder de technologie sector kende een explosieve groei, dankzij het MIT (Massachusetts Institute of Technology). Boston is tegenwoordig een moderne, welvarende Amerikaanse stad, waar natuurlijk ook de wolkenkrabbers niet ontbreken. Toch heeft de stad zijn historische charme weten te bewaren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content