Vierenhalve mus. Dat is mijn bijdrage tot de Nationale Telling van het afgelopen weekend. Hoezo halve mus, hoor ik u denken. Dat heeft alles met de opdracht van Vogelbescherming Vlaanderen te maken : het aantal tsjilpende mannetjes turven. Lap, de vrouwtjes tellen weer niet mee, was mijn eerste reactie. Seksisme, ook onder het gevogelte. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat de passer domesticus, want zo heet de huismus in vogelkennerskringen, monogaam is. Samen uit, samen thuis dus. Voor de vogelonkundigen onder u : mannetjesmussen hebben ...