Vergelijk parfums met muziek. Ze kunnen een mens in extase brengen, maar voor je ze goed kunt vatten, zijn ze alweer verdwenen. Vluchtigheid, maar geen oppervlakkigheid.
...