De Studiedienst van de Vlaamse Regering peilt sinds 2006 naar de houding van de Vlaamse bevolking tegenover holebi's. In 2015 werd voor het eerst ook de attitude ten aanzien van transgenders onder de loep genomen.

Daaruit blijkt vooreerst een vrij negatieve houding tegenover stellingen rond genderambivalentie. Zowat een kwart van de ondervraagden (23%) gaat liever niet om met mensen van wie niet duidelijk is of ze man of vrouw zijn. Zestig procent noemt het belangrijk bij een ontmoeting het geslacht van de betrokkene te kennen.

Helft staat positief tegenover transgenders

De vriendschap verbreken met een goede vriend of vriendin die een geslachtsoperatie wil ondergaan, zegt maar één op de tien Vlamingen te zullen doen. Twee derde van de Vlamingen vindt een operatie dan weer een goed idee voor wie daar goed over heeft nagedacht. Maar slechts twintig procent vindt dat geslachtsoperaties ook moeten worden terugbetaald.

Samengevat ontwaart de Studiedienst van de Vlaamse Regering bij 49 procent van de Vlamingen een globaal positieve houding ten aanzien van transgenders. Veertien procent heeft een globaal negatieve houding, terwijl 37 procent eerder neutraal staat.

Vrouwen staan beduidend positiever tegenover transgenders dan mannen, net zoals hoogopgeleiden vaker een positieve houding aannemen. Vijfenvijftigplussers zijn duidelijk negatiever dan de jongere generaties, maar enkel onder de 75-plussers is de groep negatievelingen groter dan de groep positivo's. (BELGA)

De Studiedienst van de Vlaamse Regering peilt sinds 2006 naar de houding van de Vlaamse bevolking tegenover holebi's. In 2015 werd voor het eerst ook de attitude ten aanzien van transgenders onder de loep genomen.Daaruit blijkt vooreerst een vrij negatieve houding tegenover stellingen rond genderambivalentie. Zowat een kwart van de ondervraagden (23%) gaat liever niet om met mensen van wie niet duidelijk is of ze man of vrouw zijn. Zestig procent noemt het belangrijk bij een ontmoeting het geslacht van de betrokkene te kennen.Helft staat positief tegenover transgendersDe vriendschap verbreken met een goede vriend of vriendin die een geslachtsoperatie wil ondergaan, zegt maar één op de tien Vlamingen te zullen doen. Twee derde van de Vlamingen vindt een operatie dan weer een goed idee voor wie daar goed over heeft nagedacht. Maar slechts twintig procent vindt dat geslachtsoperaties ook moeten worden terugbetaald.Samengevat ontwaart de Studiedienst van de Vlaamse Regering bij 49 procent van de Vlamingen een globaal positieve houding ten aanzien van transgenders. Veertien procent heeft een globaal negatieve houding, terwijl 37 procent eerder neutraal staat.Vrouwen staan beduidend positiever tegenover transgenders dan mannen, net zoals hoogopgeleiden vaker een positieve houding aannemen. Vijfenvijftigplussers zijn duidelijk negatiever dan de jongere generaties, maar enkel onder de 75-plussers is de groep negatievelingen groter dan de groep positivo's. (BELGA)