Redactie Knack

‘We moeten het eens hebben over het seksleven van jongeren tijdens de lockdown’

Voor de gevolgen van de lockdown op het seksleven van jongeren was tot nu toe weinig aandacht. Dit moet veranderen nu het einde van de crisis stilaan in zicht komt, schrijven onderzoekers Liam Wignall en Mark McCormack.

Lockdowns hebben in positieve en negatieve zin invloed op onze gezondheid, werk en hoe we sociale contacten onderhouden. Aan de gevolgen hiervan is al uitgebreid aandacht besteed, maar over de invloed op ons seksleven horen we veel minder.

Toen de lockdown in maart 2020 van kracht werd in het Verenigd Koninkrijk, mochten mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoorden, elkaar binnen niet ontmoeten. Dit kon alleen buiten, op een welbepaalde afstand. Dat betekent dat seks tussen twee mensen die geen huishouden vormden, in feite gecriminaliseerd werd.

Op bepaalde manieren raken deze beperkingen jongvolwassenen disproportioneel. Meestal zijn zij meer dan ouderen bezig met het onderzoeken van hun seksualiteit en meer gericht op het aangaan van romantische relaties. De impact van de lockdown op hun seksuele behoeften en hoe dit hun welzijn beïnvloedt, was tot nu toe onbekend. We besloten dit te gaan onderzoeken.

Zijn we nog seksueel actief tijdens de lockdown?

Voor onze studie bevroegen we 565 jongeren tussen 18 en 32 jaar oud in het Verenigd Koninkrijk in mei 2020, toen de lockdownbeperkingen het strengst waren. Die respondenten hebben we geworven via een enquêtewebsite. Dit betekent dat het om een gemakssteekproef gaat, wat wil zeggen dat deze respondenten snel beschikbaar waren en niet per se representatief zijn voor de gehele bevolking.

‘We moeten het eens hebben over het seksleven van jongeren tijdens de lockdown’

Wij vroegen de respondenten of ze voor en tijdens de lockdown seksueel actief waren. Ook moesten ze aangeven op welke manier dat was: hadden ze seksuele gemeenschap, masturbeerden ze of keken ze naar pornografie? Daarna gaven de respondenten hun gezondheid en welzijn een cijfer.

Het aantal respondenten dat tijdens de lockdown een van deze activiteiten ondernam, daalde in vergelijking met voor de lockdown. De grootste afname was zichtbaar voor seks met een partner. Iets meer dan een kwart van de respondenten stopte hiermee tijdens de lockdown (25,5 procent).

Wie heeft minder zin?

De deelnemers die seksueel actief bleven, vroegen we of de frequentie van die activiteiten toenam of afnam gedurende de periode. Iets meer dan een kwart (26 procent) gaf aan vaker alleen te masturberen, 20 procent gaf aan vaker seks te hebben met zijn of haar partner en 20 procent zei vaker alleen naar pornografie te kijken. Die toename van seksuele activiteiten kwam vaker voor bij mannen, in een serieuze relatie en bij niet-heteroseksuelen.

Bij andere deelnemers nam de frequentie van deze drie activiteiten af. Een derde had minder seks met zijn of haar partner, een kwart masturbeerde minder alleen en ongeveer een vijfde (22 procent) keek minder alleen naar pornografie.

We onderzochten ook de seksuele behoefte. In onze steekproef gaven vrouwen gemiddeld genomen aan minder behoefte aan seks te hebben dan mannen. Zij hadden bovendien significant minder zin tijdens de lockdown in vergelijking met de periode ervoor. Voor vrouwen die meer plezier aan vluchtige seksuele contacten beleefden, had de lockdown in hun ervaring meer invloed op hun welzijn.

De bevindingen, die zijn gepubliceerd in het Journal of Sex Research, ondersteunen andere onderzoeken naar de effecten van de lockdownbeperkingen. Lockdownmaatregelen raken sommige groepen veel sterker dan andere. De gemelde toename van huishoudelijke taken en stress voor vrouwen kan een verklaring zijn voor de afgenomen seksuele behoefte en het negatieve effect op welzijn.

Geboortegolf in het vooruitzicht

Seksuele activiteit brengt zowel fysieke als geestelijke gezondheidsvoordelen met zich mee. Seks kan een belangrijk onderdeel zijn van het leven en de identiteit van mensen, vooral bij seksuele minderheden.

Er zijn ook andere zorgen over covid-19 en de seksualiteit. De meeste seksuele gezondheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk functioneren minimaal of zijn gesloten. Het was voor jongvolwassenen tijdens de lockdown moeilijk om aan condooms en anticonceptiemiddelen te komen.

Sommige ngo’s boden thuistesten aan voor seksueel overdraagbare ziekten, maar niet iedereen kan of wil die gebruiken. Er zijn aanwijzingen dat het geboortecijfer in het afgelopen jaar significant gedaald is, wat kan betekenen dat er in de komende twaalf maanden, als de stabiliteit terugkeert in het leven van mensen, een geboortegolf aankomt.

Bij de route uit de lockdown is het belangrijk om te overwegen hoe de mensen die tijdens de lockdown beperkte seksuele contacten hebben gehad, zullen reageren op de herwonnen vrijheid. Er wordt wel gezegd dat we een nieuwe roaring twentieskunnen verwachten als de samenleving weer terugkeert naar normaal.

Tijdens de lockdown heeft het overheidsbeleid seks volkomen genegeerd. Nu we stilaan weer terugkeren naar een soort van normaal, moeten we actief aandacht hebben voor seksuele gezondheid en welzijn.

Liam Wignall is psycholoog aan de Bournemouth University in het Verenigd Koninkrijk. Mark McCormack is socioloog aan de University of Roehampton in het Verenigd Koninkrijk.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij IPS-partner The Conversation.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content