Humeuriger en gestresseerder: de pandemie heeft een impact op de persoonlijkheid van jongvolwassenen

© Getty Images

De covid-19-pandemie heeft een impact gehad op de persoonlijkheid van mensen. Vooral jonge volwassenen werden humeuriger, wantrouwiger en meer vatbaar voor stress, zeggen onderzoekers in tijdschrift PlosOne.

Eerdere onderzoeken bleken telkens de algemeen geldende hypothese te ondersteunen: persoonlijkheidskenmerken zijn relatief ongevoelig voor omgevingsdruk en collectieve stressvolle gebeurtenissen zoals aardbevingen en orkanen.

De impact van het coronavirus was echter van een andere orde omdat het virus de hele wereld en bijna elk aspect van het leven heeft getroffen.

Vijf persoonlijkheidkenmerken

In de nieuwe studie vergeleken de onderzoekers van de Universiteit van Florida gegevens van meer dan zevenduizend proefpersonen aan de hand van vijf persoonlijkheidkenmerken: neuroticisme (emotionele instabiliteit), extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid (hieronder vallen kenmerken als betrouwbaar, bedachtzaam en gewetensvol).

In totaal werden 18.623 beoordelingen, of een gemiddelde van 2,62 per deelnemer, geanalyseerd. De deelnemers varieerden in leeftijd van 18 tot 109 jaar.

De beschikbare data over de proefpersonen kwamen uit een langlopende studie, wat het voor de onderzoekers mogelijk maakte om de kenmerken van voor de pandemie (mei 2014 – februari 2020) te vergelijken met resultaten in de vroege (maart – december 2020) en late pandemie (2021-2022).

Minder gewetensvol en nauwgezet

Net zoals eerdere onderzoeken bleek er relatief weinig sprake van veranderingen tussen de pre-pandemische persoonlijkheidskenmerken en die uit 2020.

Wel zagen de onderzoekers een terugval op vlak van extraversie, openheid, altruïsme en consciëntieusheid wanneer de gegevens van 2021-2022 werden vergeleken met de pre-pandemische persoonlijkheidskenmerken van de deelnemers.

De groep jongere volwassenen vertoonde vormen van toegenomen neuroticisme en verminderde vriendelijkheid en consciëntieusheid. Bij de oudere volwassen was er geen statistisch significante verandering te zien voor deze eigenschappen.

De auteurs concluderen dat stressvolle gebeurtenissen die de volledige bevolking op aarde treffen, onze persoonlijkheid enigszins kunnen veranderen, vooral in de groep jongvolwassenen.

“Er was een beperkte persoonlijkheidsverandering in het begin van de pandemie, maar opvallende veranderingen waren te zien vanaf 2021”, schrijven de auteurs van de studie. “Het meest opvallend was de duidelijke toename van neuroticisme bij jonge volwassenen en de afname van vriendelijkheid en nauwgezetheid in dezelfde doelgroep. Jongvolwassenen werden met andere woorden humeuriger, vatbaarder voor stress, minder coöperatief en wantrouwiger.”

Partner Content