Enquête: zo voelen vijftigplussers zich

© istock

Knack Weekend en Mayerline peilden naar hoe fiftysomethings in hun vel zitten. Ontdek de resultaten hier.

Of je nu 40 of 70 bent, de kans is groot dat je jezelf omschrijft als ‘gemiddelde leeftijd’. De helft van de min-vijftigers ziet zichzelf nog als eerder jong en 43% van de zeventigers voelt zich nog van middelbare leeftijd. Opvallend bij die leeftijdsgroep, is het verschil tussen mannen en vrouwen. 52% van de vrouwen die zeventig of ouder zijn, ziet zichzelf nog als van gemiddelde leeftijd, terwijl 50% van de mannen in die groep zichzelf als oud zien. 3.5% van de mannelijke zeventigplussers ziet zichzelf wel nog als eerder jong.

De helft van de min-vijftigers ziet zichzelf nog als eerder jong.

75% is het niet eens met de stelling dat ze het moeilijk hebben om hun leeftijd te aanvaarden maar 67% doet wel altijd zijn best om er zo jong mogelijk uit te zien. Bij vrouwen is dat zelfs 74%. 95% van de vrouwen vindt het belangrijk om goed gekleed te gaan, net als 88% van de mannen, en 98% van de vrouwen zegt dat gepaste kleding hen een goed gevoel geeft. Bij mannen ligt dat met 95% amper lager.

80% van de deelnemers let op zijn voeding en gewicht.

80% van de deelnemers let op zijn voeding en gewicht, misschien omdat 61% van de vrouwen en 49.9% van de mannen stelt dat ze molliger zijn dan voor hun veertigste. Iets minder dan de helft van de vrouwen heeft het gevoel dat hun kleding hen minder goed past en 38.5% kleedt zich ook anders. 41% van de deelnemende vrouwen is minder tevreden over haar uiterlijk, maar 15 % is er nu net blijer mee. Bij 59% van de mannen is er op dat vlak niets veranderd sinds ze veertig werden. Plastische chirurgie is vooral voor wie tussen 40 en 50 is een optie, 44% zou het eventueel overwegen. Maar hoe ouder de deelnemers, hoe meer dat cijfer daalt. Bij de zeventigplussers is dat nog maar 6%.

76% van de deelnemers vindt dat er negatieve kanten zijn aan oud worden.

En uiteraard zijn er ook negatieve kanten aan oud worden, vindt 76% van de deelnemers. Wat die zijn? Van leesbrillen tot ernstige aandoeningen, van stramme ledematen tot hardnekkige kilo’s, van minder energie tot vergeetachtigheid, van financiële zorgen tot betutteling. Vijftig blijkt de scharnierleeftijd, vanaf dan beginnen de eerste klachten.

Leve de liefde

70.7% van de deelnemers geeft zijn leven een 8,9 of zelfs 10/10. 77.7% scoort zijn partner even positief. Werk, sociaal leven en gezondheid scoren met respectievelijk 56%, 59% en 61% ook uitstekende punten. Wat wel opvalt, is dat mannen over alle bevraagde aspecten tevredener zijn dan vrouwen.

Wat wel opvalt, is dat mannen over alle bevraagde aspecten tevredener zijn dan vrouwen.

74% is zeer tevreden over zijn leven, tegenover 68% bij de vrouwen. 59% is blij met zijn werk, tegenover 53% van de vrouwen. 83% van de mannen geeft zijn partner een 8,9 of zelfs 10 op 10, tegenover 73% bij de vrouwen. Wat ook opvalt, is dat zowel mannen als vrouwen het minst tevreden zijn over hun lichaam, hun uiterlijk en hun kledingmaat. Gemiddeld scoort net niet de helft van onze deelnemers die aspecten van hun leven tussen 8 en 10 op 10.

In goede en slechte dagen

Geen mens is een eiland, zo blijkt uit onze cijfers. Op de vraag welke factoren een rol hebben gespeeld bij de manier waarop de deelnemers in het leven staan, scoren andere mensen het hoogst. (Klein)kinderen, partner en vrienden spelen het meest een positieve rol.

(Klein)kinderen, partner en vrienden spelen het meest een positieve rol.

Opvallend is dat mannen hun partner vaker een positieve rol toedichten dan vrouwen. 85.8% tegenover 72%. 78.6% van de mannen geeft aan dat zijn huwelijk belangrijk was, tegenover maar 67.6% van de vrouwen. Hoe ouder ze worden, hoe groter het verschil tussen mannen en vrouwen op dit vlak. Ben je tussen 40 en 49, dan ziet 78% van de mannen en 74% van de vrouwen een positieve rol voor de partner. Bij de 70-plussers stijgt dat bij mannen naar 89%, en daalt dat bij vrouwen naar 69.9%. Meer zelfs. 20% van de vrouwen van die leeftijd stelt dat haar partner net een negatieve rol heeft gespeeld, tegenover maar 3.6% van de mannen. Ongeveer een op vijf vrouwen vanaf 50 ziet haar huwelijk als een negatieve invloed in haar leven.

Kinderen scoren bij vrouwen iets hoger dan bij mannen als ze het over positieve factoren in hun leven hebben, met 93% tegenover 89%, en de cijfers rond kleinkinderen lopen min of meer langs dezelfde lijn.

Werk staat qua positieve rol op een mooie vierde plaats.

Werk staat qua positieve rol op een mooie vierde plaats. 69% van de vrouwen dicht het een positieve rol toe, net als 78% van de mannen. Maar bij een op vijf vrouwen speelde hun werk een negatieve rol, net als bij 13% van de mannen.

Verdriet en pijn maken het leven uiteraard moeilijker, een scheiding en de dood van een naaste zijn de twee meest negatieve factoren. De helft van de mannen én vrouwen stellen dat een scheiding een negatieve rol gespeeld heeft in hun leven.

Een scheiding en de dood van een naaste zijn de twee meest negatieve factoren.

Bij 30% van de vrouwen en 32% van de mannen heeft het net een positieve rol gespeeld. Vrouwen lijken wel meer negatieve impact te voelen van de dood van een naaste, met 58.8% tegenover 45.7% van de mannen.

Relativeren als de besten

87% van de vrouwen en 80% van de mannen staat vandaag bewuster in het leven dan voor ze 40 waren. Hoe ouder de deelnemers, hoe meer ze die stelling bevestigen, bij de 70-plussers is dat zelfs 91% van de vrouwen. We worden ook meester-relativeerders, zo blijkt. Bijna 87% van de respondenten lukt dat nu beter dan vroeger.

42% zegt ook meer tijd voor zelfexpressie en ontplooiing te hebben, 79% heeft nog even veel of zelfs meer nood aan het realiseren van zijn dromen. Maar een op vijf vindt dat niet meer belangrijk.

82% zegt nog even veel of meer open te staan voor nieuwe ideeën en uitdagingen.

82% zegt nog even veel of meer open te staan voor nieuwe ideeën en uitdagingen, bij vrouwen is dat zelfs 86%. 23% van de mannen geeft toe dat ze vandaag minder open staan, tegenover 13% van de vrouwen. 32% van de mannen vindt ook dat ze de snelheid waarmee de wereld vandaag verandert minder goed aan kunnen.

Jammer genoeg kijkt een op drie van de deelnemers vandaag wel met minder vertrouwen uit naar de toekomst. 46% is niet van idee veranderd sinds ze veertig werden, en 16% heeft er net meer vertrouwen in.

Onze enquête: 1871 lezers namen deel aan dit Mayerline-Knack Weekend-onderzoek. 59% vrouwen, 41% mannen, 99% veertigplus, 65% nog aan het werk en 35% gepensioneerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content