Opinie

Vrije Tribune

‘Dit is hoe we het imagoprobleem van de Europese Unie willen oplossen’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Vandaag is het de Dag van Europa. Daarom wil het Gentse brandingbureau MAKEOUT de Europese Unie een nieuw imago aanmeten: ‘We hoeven niet te wachten op de politici om dit te doen. We kunnen het pro-actief in eigen handen nemen en tonen dat wij, de burgers, het cement zijn dat de unie verbindt.’

De Europese Unie staat momenteel oog in oog met een duidelijke tweespalt. Enerzijds hebben de Brexit en de vluchtelingencrisis ervoor gezorgd dat de EU in een negatief daglicht staat. Anderzijds tonen verkiezingen in Nederland en Frankrijk aan dat er nog altijd een grote achterban pro-Europees is.

‘We hoeven niet te wachten op de politici om dit te doen. We kunnen het pro-actief in eigen handen nemen en tonen dat wij, de burgers, het cement zijn dat de unie verbindt.’

Wat alvast duidelijk is: er is dringend nood aan een frisse wind binnen de Europese Unie. Iets dat vandaag ontbreekt. Er ligt een dikke laag stof op de uitstraling van EU en haar huidige manier van communiceren. Tijd om dat te veranderen. We hoeven niet te wachten op de politici om dit te doen. We kunnen het pro-actief in eigen handen nemen en tonen dat wij, de burgers, het cement zijn dat de unie verbindt. Samen zijn we de EU, en de EU ben jij.

Een volledige rebranding van het merk 'EU'? Gents brandingbureau MAKEOUT ziet het zo.
Een volledige rebranding van het merk ‘EU’? Gents brandingbureau MAKEOUT ziet het zo.© MAKEOUT

MAKEOUT, een jong brandingbureau in Gent, is daarom aan de slag gegaan om de EU als merk te herlanceren. De EU is momenteel een merk dat haar relatie met haar ‘klanten’ – de burgers – kwijt is. Ze zijn gefaald in hun missie om de inwoner te overtuigen om mee te stappen in het gezamenlijke verhaal dat de EU heet.

De EU vertegenwoordigt een grote groep diverse landen en de uitdaging ligt daarom vooral in het communiceren van die duidelijke meerwaarde van één Unie. De meeste burgers zien die meerwaarde vandaag totaal niet. Ze zien het als geldverspilling aan politici die een goedbetaalde job hebben in Brussel of Straatsburg. Ze hebben het gevoel dat ze niks terugkrijgen.

We moeten EU-inwoners echt het gevoel geven dat ze deel uitmaken van één Unie, één verhaal.

Vanuit strategisch en visueel oogpunt zien we het met MAKEOUT als onze taak om burgers en politici in de EU te inspireren. We willen laten zien dat de EU wel degelijk toekomst heeft. De burgers moeten enkel positief geprikkeld worden. Het negatieve imago dat de rond de EU hangt, kunnen we veranderen. We horen nog te vaak in de media dat burgers zich niet verbonden voelen met andere EU-landen, het gevoel van eenheid ontbreekt. We moeten EU-inwoners daarom echt het gevoel geven dat ze deel uitmaken van één Unie, één verhaal.

Een volledige rebranding van het merk 'EU'? Gents brandingbureau MAKEOUT ziet het zo.
Een volledige rebranding van het merk ‘EU’? Gents brandingbureau MAKEOUT ziet het zo.© MAKEOUT

MAKEOUT wil met de herlancering van het merk EU bewijzen dat er wel degelijk toekomstmuziek zit in de Europese Unie. Een Unie die vooruitkijkt, maar niet vergeet waar we vandaan komen. Respect voor onze geschiedenis en klaar voor de toekomst. Dat we trots mogen zijn op waar de EU voor staat en vaak te veel zaken voor lief nemen. Denk maar aan de vrije handel, de rijke cultuur, de vrijheid om onze eigen mening te uiten en het feit dat we volledig vrij kunnen reizen binnen onze grenzen. We hebben het eigenlijk best goed in de EU. Dat mogen we niet vergeten. MAKEOUT heeft deze zaken willen verenigen in een sterke visuele stijl die modern is en een breed publiek kan aanspreken.

Vandaag is het de Dag van Europa en vanuit dat kader willen we de EU als merk weer een keer in een positief daglicht stellen. Mensen laten stilstaan bij het feit dat we samen sterker zijn dan alleen. De EU, dat ben jij ook. Laat ons hier samen aan verderbouwen.

Meer informatie over de case die MAKEOUT heeft uitgewerkt rond het merk EU kan je bekijken via u-are.eu

Partner Content