:: Plan België, Martelaarslaan 31, 9000 Gent. 09 269 54 54, fax 09 269 54 55.

E-mail : info@plan-belgie.org

Website : www.plan-belgie.org

Fortis 001-1760000-11.

Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

De eerste Gouden Garde in november 2002 leverde meer dan 37.000 euro op. Daaraan werden nog schenkingen toegevoegd van andere Belgische Plan Ouders. Op die manier kon men 41.892 euro overmaken aan Plan-projecten in Kisumu, Kenia’s zwaarst getroffen provincie.

Bijna alle inkomsten gingen naar drie activiteiten :

27.999 euro naar de organisatie van zelfhulpgroepen en het ondersteunen van gemeenschapsorganisaties. Dat houdt in : informatieve dorpsmeetings ; volwassenen of kinderen die na een opleiding binnen hun gemeenschap een voorbeeld zijn en een informatierol verrichten ; het inschakelen van een gespecialiseerde theatergroep die via toneelstukken mensen informeert en tegen aids mobiliseert.

5292 euro naar aids-tests en begeleiding van zowel personen die seropositief werden bevonden als mensen die niet besmet zijn. Dat kost heel wat moeite, want mensen staan niet bepaald te springen om een test te ondergaan. Ze vrezen geconfronteerd te worden met de ziekte, en er is de angst voor stigmatisering en verstoting door familie en gemeenschap. Toch tracht men hen te overtuigen om zich te laten testen. Achteraf worden zowel de seropositieven als niet-besmette mensen gegroepeerd in praatgroepen. Daar leren de seropositieven onder therapeutische begeleiding om te gaan met hun besmetting en leren ze hoe ze hun omgeving kunnen beschermen. Seropositieven worden ook ingezet om te getuigen over hoe ze HIV-positief werden en zo de mensen te wijzen op mogelijke gevaren. Tegelijk tonen ze ook aan dat er nog leven mogelijk is na een positieve test, waardoor ze de drempel bij anderen verlagen om zich toch te laten testen. De praatgroepen besteden ook aandacht aan het voorkomen van de overdracht van HIV van moeder op kind.

7892 euro naar medicijnen en de verdeling ervan via klinieken en lokale vrijwilligers. Alsook naar voedselhulp.

Plan België maakt deel uit van de internationale Plan-koepel. Plan is een onafhankelijke, internationale, humanitaire, op het kind gerichte ontwikkelingsorganisatie zonder banden met politiek, religie of overheden. Plan streeft ernaar om kinderen de kans te bieden hun capaciteiten volledig te laten ontwikkelen. In lokale gemeenschappen werkt Plan aan een betere gezondheidszorg, onderwijs, leefomstandigheden, inkomstenverbetering, kinderrechten en capaciteitsopbouw.

Plan Ouder worden kost 23 euro per maand.

Tekst Griet Schrauwen l

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content