Herwig Van Hove

JAARBOEK

Peter Crombecq, de schrijver van het “Bierjaarboek 1995-1996”, is dé biergoeroe van België. Reeds in 1984 hield hij met het “Biersmaken Zakboekje” een warm en overtuigend pleidooi voor de instandhouding van het volledige en unieke smaakspektrum in ons land : zuur, bitter en zoet. Het kwam er toen op neer dat de verzoeting als marketingstrategie werd aangeklaagd : “Vele streekbieren met een typische, soms moeilijke smaak, bieren die men moet leren drinken en waarderen, worden verzoet om tegemoet te komen aan een groter publiek. Het rijke Belgische biersmaakpatrimonium wordt daardoor armer en armer. Geef daarom de zure of bittere bieren meer dan hun kans. ” Zo klonk het in ’84.

In de nu voorliggende editie, op groter formaat en met ruim 100 bladzijden meer, wordt de strijd nog altijd gestreden : “Zoals reeds eerder gezegd, in de loop van de tien jaar is er een duidelijke smaakvervlakking opgetreden. Vele traditionele bieren verdwenen en werden vervangen door gekopieerde bieren. Dramatisch is de toestand van de zurige bieren zoals de traditionele geuzen, de saisonbieren en de Vlaamse oud-bruinbieren. Het zurige smaaksegment van de bieren is nagenoeg verdwenen… Wat komt er in de plaats ? Donkere en blonde speciaalbieren, liefst zoveel mogelijk gelijkend op de trappistenbieren… “

Toch onderscheidt deze bierwatcher ook gunstige tendensen. Er zou een herwaardering op til zijn van de fijne hopgestuurde bitterheid, meer variatie in de gebruikte ingrediënten (het gebruik van aangezoete kunstmatige vruchtenessences kan natuurlijk zijn goedkeuring niet wegdragen), maar kruidenbieren en vooral de explosie van witbier, gemaakt met tarwe als zetmeelbron, vinden wel genade in zijn ogen.

Vele middelgrote brouwerijen verdwenen, maar er kwamen veel mikrobrouwerijtjes bij, die dan werken in zogenaamde artisanale omstandigheden. Crombecq hierover : “Vele brouwsels (van de mikrobrouwerijen) zijn dan ook geïnfekteerd, stinken of smaken naar cola…, op korte termijn verdwijnen ze weer. En dat is maar goed ook. “

Crombecq zegt de dingen duidelijk en zonder omwegen wat in de overgesponsorde bierwereld maar al te zeldzaam is. Als hij het goed vindt, wordt dit expliciet vermeld : “Maar ook in België hebben grote brouwerijen nieuwe bieren aangeboden, waarbij de meest opvallende positieve verschijning toch de Belle Vue Sélection Lambic is, die ondanks zijn veel te beperkte verkrijgbaarheid toch de meest verkochte traditionele geuze is. “

(De naam Lambic voor deze echte geuze is in de warrige hoofden van promotiejongens ontstaan : geuze is een samenstelling van lambiekbieren van verschillende jaren van verschillende zomers zegt men in de streek , waarvan de jongste komponent nog wat verder op fles gist. Lambiek wordt in het pajottenland ook afzonderlijk verkocht, men spreekt dan van platte. Lambiek is dus geen geuze.)

Ook de wetgever wordt door Crombecq aangemaand : “De slechtste beslissing die de wetgever de laatste tien jaar heeft genomen, is de onvoorwaardelijke invoering van de voor de konsument zinloze houdbaarheidsdatum. Daar waar bier eerder thuishoort in de wijnwetgeving, werd, onder druk van de Europese Unie, de reglementering van melk op bier losgelaten. De belachelijke houdbaarheidsdata, waarvan de keuze van de datum enkel geïnspireerd wordt door ekonomische motieven, zouden beter vervangen worden door de botteldatum. Ook voor Pils. En dat men er dan bijzet ‘zo snel mogelijk opdrinken’ of ‘behoudt zes maanden de oorspronkelijke smaak’, of ‘met smaakevolutie’ of ‘onbeperkt houdbaar’.

Het boek bevat natuurlijk veel meer dan deze richtinggevende beschouwingen. Vanaf pagina 73 komen lijsten van 3631 bieren, 469 biersmaken, 22 brouwerijen, 233 bierhuizen en 105 gespecializeerde bierhandels in de Benelux. Het eindigt met provinciekaartjes en een bijgewerkte bibliografie.

– Bierjaarboek 1995-1996, Peter Crombecq, 396 pagina’s, 660 fr. bij Kosmos Uitgevers in Antwerpen.

HERWIG VAN HOVE

De nieuwe trends : kruidenbieren en de explosie van witbier.

Een wat verwarrende naam, want lambiek is geen geuze.

Partner Content