De Italiaans beeldhouwer Giovanni de Martino (1870 ) 1935) boetseerde heel wat kinderportretten. Indien een authentieke brons, dan ligt de waarde rond de 500 à 600 euro.

De Italiaans beeldhouwer Giovanni de Martino (1870 ) 1935) boetseerde heel wat kinderportretten. Indien een authentieke brons, dan ligt de waarde rond de 500 à 600 euro.