In beeld: bossen die veranderd zijn in steen

Bomen kunnen in de loop van miljoenen jaren door de krachten van de natuur veranderen in steen. Daardoor zien ze er nu nog zo uit als in de tijd dat dinosaurussen de aarde bevolkten. Op deze twaalf plaatsen kan je zo'n versteend bos bekijken.

In beeld: bossen die veranderd zijn in steen
© iStockphoto

Monumento Natural Bosque Petrificado Sarmiento in Patagonië © Thinkstock

In het zuiden van Argentinië zie je deze 65 miljoen jaar oude versteende palmbomen en coniferen.

Sarmiento © Thinkstock

De versteende bomen van Sarmiento liggen in een kleurrijk en maanachtig landschap.

Petrified National Park in Arizona (VS) © John Zander, Wikicommons

225 miljoen jaar geleden stond hier een bos met reusachtige sequoia's die werden vernield door een vulkaanuitbarsting. Sinds 1962 is het gebied met versteende bomen met zeer opvallende kleuren een nationaal park.

Petrified National Park © Thinkstock

Behalve versteende bomen werden er in het Petrified National Park in Arizona ook fossielen van planten en dieren gevonden.

Acacus gebergte in Libie © Thinkstock

In de Acacus bergen in de Libische woestijn bij de grens met Algerije steken deze vreemde versteende boomresten boven het zand uit.

Acacus gebergte © Thinkstock

De Acacus bergen staan ook bekend om de merkwaardige rotsformaties, diepe kloven en rotsschilderingen van 14.000 jaar oud.

Petrified Forest at Curio Bay in Nieuw-Zeeland

Hier stond 180 miljoen jaar geleden een bos van varens, palmvarens en bomen die lijken op de huidige Nieuw-Zeelandse bomen kauri en matai.

Petrified Forest at Curio Bay

De versteende bomen in de Curio Bay komen tevoorschijn bij eb. Ook bijzonder in deze baai is een kolonie zeldzame geeloogpinguïns die hier leeft.

Damaraland in het noorden van Namibië

Miljoenen jaren geleden werden hier bomen meegesleurd door een rivier tijdens overstromingen. Ze werden bedolven onder het zand en veranderen zo in steen.

Damaraland © Calips, Wikicommons

De meeste versteende bomen in Damaraland zijn in stukken gebroken, maar er liggen nog twee volledige exemplaren van zo'n 45 meter lang.

Geosite Goudberg in Hoegaarden © Donarreiskoffer, Wikicommons

Toen hier in 1970 de E40 werd aangelegd kwamen resten van 55 miljoen jaar oude moerascipressen naar boven. Deze bomen groeien hier ondertussen al lang niet meer.

Geosite Goudberg

Moerascipressen waarvan op de Goudberg versteende exemplaren staan, komen tegenwoordig nog voor in de zuidelijke staten van de VS zoals Mississippi en in China en Vietnam.

Ha-Makhtesh Ha-Gadol in de Negev woestijn in het noorden van Israel. © Deror Avi, Wikicommons

In een enorme krater van 30 bij 8 kilometer en 300 meter hoog liggen de resten van 120 miljoen jaar oude bomen.

Ha-Makhtesh Ha-Gadol © Deror Avi, Wikicommons

Sommige bomen in Ha-Makhtesh Ha-Gado hebben een diameter van anderhalve meter. De langste gevonden boom is tien meter hoog.

Het versteende woud van Lesbos in Griekenland © Messier, Wikicommons

Het ontstaan van dit 20 miljoen oude versteende bos is het gevolg van vulkaanbarstingen. Er zijn resten te zien van allerlei subtropische bomen die nu niet meer voorkomen in Europa.

Lesbos © Rutger2, Wikicommons

Het grootste deel van de bomen in het versteende bos op Lesbos ligt nog onder de grond verborgen. Slechts een klein deel ervan ligt al bovengronds.

Ynyslas Nature Reserve in Wales © Richerman, Wikicommons

In het Ynyslas Nature Reserve in Wales komen bij eb de resten van een ruim 5000 jaar oud bos van eikenbomen, berkenbomen, pijnbomen, wilgen en hazelaars tevoorschijn.

Ynyslas © Richerman, Wikicommons

Het verdwenen bos in Ynyslas duidt erop dat de zeespiegel flink gestegen is en dat de kustlijn hier vroeger verder naar het westen lag.

Escalante Petrified Forest in Utah © Aneta Kalunza Qbek, Wikicommons

Dit beschermde natuurgebied ligt op ongeveer 60 kilometer van Bryce Canyon. Behalve versteende bomen zijn hier ook 100 miljoen jaar oude fossielen van dinosaurussen gevonden.

Escalante Petrified Forest © Thinkstock

In het Escalante Petrified Forest loopt een mooie wandeling van 1,5 kilometer door lavavelden en langs honderden stukken versteend hout.

Foresta fossile di Carrucana op Sardinie © Gianni Careddu, Wikicommons

Deze versteende bomen met een mooie ronde opening in het midden lijken nep, maar zijn toch echt door de krachten van de natuur gevormd.

Foresta fossile di Carrucana © Gianni Careddu, Wikicommons

Gingko Petrified Forest in Washington, VS © Wikicommons

15 miljoen jaar geleden bestond het Gingko Forest uit 20 verschillende soorten bomen waaronder sequoia's. Door een serie vulkaanuitbarstingen kwam een groot aantal bomen op de bodem van Lake Vantage terecht. Daar lagen ze goed beschermd onder een dikke laag as en lava.

Gingko Petrified Forest © iStockphoto

Overstromingen aan het einde van de laatste ijstijd zorgden ervoor dat de bomen weer tevoorschijn kwamen.

Bosque Petrificado de Puyango in Ecuador © iStockphoto

Een van de grootste verzamelingen versteend hout ter wereld. Een dozijn boomstammen van zo'n 120 miljoen jaar oud zijn hier te zien.

Bosque Petrificado de Puyango © iStockphoto