Nieuwe trend op Instagram: de 'rugselfie'

Nieuwe trend op Instagram: de 'rugselfie'
© Instagram

(LVR)

01 © Instagram

02 © Instagram

03 © Instagram

Kim Kardashian. © Instagram

Miley Cyrus. © Instagram

Rihanna. © Instagram

07 © Instagram