Sinds we in een wegwerpmaatschappij leven, liggen zeeën en oceanen overal ter wereld vol drijvende vuilnisbelten, waarin jaarlijks anderhalf miljoen dieren stikken of verstrikt raken. Onze Noordzee werd ooit 'de riool van Europa' genoemd. De toestand is aan de beterhand, maar op de bodem van het Belgische gedeelte rusten nog steeds zo'n 3000 stuks zwerfvuil per vierkante meter. "Onderzoek naar de maaginhoud van stormvogels wees uit dat de hoeveelheid zwerfvuil in de Noordzee grotendeels wordt bepaald door lokale of nabijgelegen bronnen", concludeert Griet Nijs in een studie voor Natuurpunt. Met andere woorden: de schuldigen zijn wij.
...