Witloof is een uitgesproken Belgische groente : het is een van de pijlers van onze gastronomie ! Het verhaal gaat dat hoofdtuinier Bresiers van de Brusselse Plantentuin rond 1830 besloot om enkele cichoreiplanten te laten overwinteren. Om deze overwintering mogelijk te maken, sneed hij het loof dicht bij de wortel weg. De overgebleven stronken verpakte de tuinier in aarde en zette hij in het donker weg. Tot zijn verbazing schoten de wortels in het voorjaar uit en er vormden zich mooie en stevige kropjes wit blad, die goed smaakten. Het Brusselse witloof was geboren. Het werd een alom geliefde groente omdat je met de stronkjes ontelbare gevarieerde en s...