In de reeks Het mooiste gedicht, Het liefste gedicht en Het lichte gedicht is bij Podium ook Het laatste gedicht - Onsterfelijke gedichten uit Nederland en Vlaanderen(12,50 euro) verschenen. Toppers van Hugo Claus, Rutger Kopland en Herman de Coninck bevolken de inhoudstafel, en ook het 'Wanneer ik morgen doodga / vertel dan aan de bomen / hoeveel ik van je hield' van ...

In de reeks Het mooiste gedicht, Het liefste gedicht en Het lichte gedicht is bij Podium ook Het laatste gedicht - Onsterfelijke gedichten uit Nederland en Vlaanderen(12,50 euro) verschenen. Toppers van Hugo Claus, Rutger Kopland en Herman de Coninck bevolken de inhoudstafel, en ook het 'Wanneer ik morgen doodga / vertel dan aan de bomen / hoeveel ik van je hield' van Hans Andreus ontbreekt niet. Maar evengoed lees je minder bekende namen of minder expliciete teksten, zoals van K. Schippers : DE AUTOBEZITTER, voor H.M. Er stapt een man in een auto verricht de nodige handelingen voor het rijden en rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Deze honderd gedichten voor weggaan, afscheid en dood passen perfect in het kader van de Nederlandse Boekenweek, die van 12 tot 22 maart het thema dood aansnijdt. Erover praten of nadenken is niet gemakkelijk, gedichten kunnen daarbij helpen. Om communicatie bij een overlijden te stimuleren, schreef Patrik Somers Woorden van troost - Hoe vind ik de juiste woorden bij een overlijden ( Lannoo, 12,95 euro). De schrijver heeft heel wat ervaring verzameld via zijn vzw Natuurlijk Dood Centrum Horizon, waarmee hij via cursussen mensen wil aanzetten voorbij het taboe van de dood te gaan. Uiteindelijk resulteerde dit werk in een website vol bruikbare tips over omgaan met een overlijden. In dit boek richt hij zich op een zeer moeilijk punt : het schrijven van een brief naar rouwenden. Naast erg nuttige tips heeft Somers ook een lijst van ontroerend oprechte brieven verzameld. Dit boek geeft troost en is een inspiratiebron voor al wie bij een overlijdensbericht naar de pen grijpt, maar vaak niet tot schrijven komt. Van een andere orde, maar ook in de sfeer van afscheid nemen, is het boek Kinderen helpen bij verlies ( Lannoo, 16,95 euro), van Manu Keirse. De klinisch psycholoog, doctor in de medische wetenschappen, docent aan de KU Leuven en kabinetschef op het ministerie van Volksgezondheid publiceerde eerder onder andere Helpen bij verlies en verdriet, een boek waarvan hij meer dan veertigduizend exemplaren verkocht. In zijn recente publicatie past Keirse zijn kennis toe op de situatie van kinderen. Hij bespreekt hierin niet enkel hoe zij de dood ervaren, maar heeft het eveneens over afscheid bij scheiding, ziekte en gezinsbreuk. Hij past de bekende stadia van een rouwproces toe op de belevingswereld van jonge kinderen, tieners en adolescenten en raakt ook zeer specifieke thema's aan, zoals het begeleiden van kinderen bij de zelfdoding van een naaste of omgaan met verlies in een klasgroep. Aan het einde geeft hij nog enkele teksten, verhalen en tips. (GVdB)REDACTIE JAN HAEVERANS