Concept store hoort in de categorie fusion kitchen en ecologisch verantwoord : woorden die marketingtechnisch zo sexy klinken, dat ze te pas en (vooral) te onpas gebruikt worden. Nee, niet alle winkels waar een extern bureau langer dan tien minuten over nagedacht heeft, zijn per definitie concept stores. Hoog tijd dus om het kaf van het koren scheiden. In de aanslag : een checklist met de vijf ultieme voorwaarden.
...