Ook bij de VDAB voelt men de crisis, al brengt die dan niet alleen kommer en kwel. Steeds meer mensen die hun baan verliezen, volgen immers een opleiding voor een andere job. En zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven winnen pleitbezorgers van permanente bijscholing nu snel terrein.
...