We eindigen het jaar met een propere lei. Met het team rond de Umicar Infinity. Veertien mannen en vrouwen van de Leuvense Groep T sloegen voor de tweede keer de handen in elkaar om een auto te bouwen die op een propere manier voortbeweegt, want hij maakt gebruik van een onuitputtelijke, zuivere en goedkope energiebron : de zon. Dat we niet zelf met de wagen kunnen rijden, heeft alles te maken met de kostprijs ervan. Het tuig kost om en bij de 1,5 miljoen euro, de werkuren van de veertien, die er een vol jaar fulltime mee bezig waren, niet meegerekend.
...