RADIOPRESENTATRICE

Op de nieuwsdienst was ik de lolbroek. Hoe druk het ook is, ik kan het niet laten om plezier te maken. Eens ik op dreef ben, kan ik doorgaan.
...