Hiermee wil ik, in naam van Jazztronaut, het programmatie- en organisatieteam van het Audi Jazz Festival, reageren op het artikel 'het spookfestival' van Weekend Knack van 8 tot 14 oktober onder de hoofding Jazz. Dit artikel bevat een erg agressieve aanval op de organisatoren van het festival en het festival zelf door de journalist/booking agent Rob Leurentop. Zoals vorig jaar al in een lezersbrief van een verbaasde lezeres werd opgemerkt, is de manier waarop Leurentop te keer gaat tegen Jazztronaut onbegrijpelijk voor een buitenstaander. Niet voor ons echter. De heer Leurentop is immers niet alleen journalist en jazzfan, maar ook actief als booking agent voor verschillende jazzformaties en als...

Hiermee wil ik, in naam van Jazztronaut, het programmatie- en organisatieteam van het Audi Jazz Festival, reageren op het artikel 'het spookfestival' van Weekend Knack van 8 tot 14 oktober onder de hoofding Jazz. Dit artikel bevat een erg agressieve aanval op de organisatoren van het festival en het festival zelf door de journalist/booking agent Rob Leurentop. Zoals vorig jaar al in een lezersbrief van een verbaasde lezeres werd opgemerkt, is de manier waarop Leurentop te keer gaat tegen Jazztronaut onbegrijpelijk voor een buitenstaander. Niet voor ons echter. De heer Leurentop is immers niet alleen journalist en jazzfan, maar ook actief als booking agent voor verschillende jazzformaties en als dusdanig noemt hij ons zijn grootste concurrent. Het grote verschil is echter dat wij bij een belangrijk deel van de concerten zelf het financiële risico lopen, terwijl de heer Leurentop systematisch als booking agent of programma-adviseur optreedt zonder enig risico, integendeel, hij wordt ervoor betaald. Het artikel zelf staat dan ook vol leugens, halve waarheden en lasterlijke insinuaties. Zo beweert Rob Leurentop dat er bijna geen jazzconcerten in ons festival zitten. Een eenvoudige optelsom leert ons dat 43 van de zestigtal concerten zonder enig probleem tot de categorie Jazz kunnen gerekend worden. Een ander verwijt is dat wij alle concerten zouden verkopen aan culturele centra. Ook dit geeft een vertekend beeld. Een groot deel van de jazzconcerten worden door Jazztronaut zelf georganiseerd met alle risico's vandien. Een ander deel wordt inderdaad georganiseerd door lokale culturele centra : sommige met een traditie in de jazz, andere grijpen dit festival aan om ook eens een jazzconcert te organiseren omdat ze verzekerd zijn van een goede promotiecampagne. Wat betreft de sponsoring en de overheidssteun die massaal aanwezig zou zijn voor dit festival. De overheidssteun voor dit festival is minimaal in verhouding tot de omvang van het gebeuren. Het is duidelijk dat een belangrijk deel van de jazzprogrammatie onmogelijk zou zijn zonder deze steun. Indien Rob Leurentop zich, zoals het een goed journalist betaamt, inlichtingen had ingewonnen, zou hij zich niet te buiten moeten gaan aan leugens en insinuaties. Zo krijgen we bijvoorbeeld geen frank van de Europese Commissie. Dat wij niet alleen jazz programmeren, maar ook muziek waarvan wij vinden dat ze past in de sfeer van het festival, getuigt volgens ons van een open kijk op jazz en muziek in het algemeen. Zowel muzikanten als het publiek zijn zeer tevreden met deze aanpak. Niet iedereen heeft immers een zo'n enge kijk op jazz als de heer Leurentop. Wordt het niet de hoogste tijd dat iemand mijnheer Leurentop uitlegt, vermits hij zelf blijkbaar niet het nodige fatsoen heeft, dat niemand speler en scheidsrechter tegelijk kan zijn, zonder dat dit uitmondt in ordinaire en gratuite zwartmakerij zonder enig niveau. Jaloezie en frustratie zijn nu eenmaal slechte inspiratiebronnen. Tot slot zou ik willen benadrukken dat wij wel degelijk muziekliefhebbers zijn die het beste voor hebben met de muziek en dat wij als enige privé-promotor nog bereid zijn om systematisch te investeren in muziek waarvan we op voorhand weten dat we er financieel slechter van zullen worden, maar waarvan we vinden dat ze de moeite loont om ze te brengen. Wij wensen ons publiek een prettig festival toe met veel fantastische concerten en u mag komen met de auto van uw eigen keuze natuurlijk. ARNO MANGELSCHOTS voor Jazztronaut, Audi Jazz Festival