De liefde. Wat een hardnekkig mysterie toch, dat het mensdom gniffelend voor de voeten blijft lopen. Dichters bezweren het hartsgeheim al twee millennia koortsachtig met metaforen en andere kunstgrepen, Homeros had een fraai startschot gegeven door een liefdesverhaal als een militair epos te verhullen. En vandaag de dag lijken we amper een stap verder. Enthousiaste zelfhulpboekjes genoeg intussen, die de definitieve handleiding beloven. In proza. Maar nog altijd geen mensenleven dat vroeg of laat niet over de liefde struikelt. Of in die liefde de ene schijnbeweging na de andere afwerkt.
...