Waarom hebben ze u gevraagd om het programma te presenteren ?
...