::Classic IX vindt plaats in de hallen van Kortrijk Expo, Doorniksesteenweg 216. Van zaterdag 1 t/m zondag 9 november, elke dag van 11 tot 19 u. Info : www.classic.be
...

::Classic IX vindt plaats in de hallen van Kortrijk Expo, Doorniksesteenweg 216. Van zaterdag 1 t/m zondag 9 november, elke dag van 11 tot 19 u. Info : www.classic.beEigenlijk is het een Keltische invasie, want Wales maakt deel uit van de bakermat van deze oude Europese cultuur en noemt zich een van de jongste democratieën van Europa. Bijgevolg neemt de overheid van Wales haar cultuur zeer ernstig en stuurt ze een reeks jonge ontwerpers naar Kortrijk. Wales is nog niet bekend om zijn design, maar veroverde de wereld al eerder met muziek en literatuur. Toch zijn er steeds meer ontwerpers actief. In heel Groot-Brittannië overigens. Op Classic gaat er bijvoorbeeld veel aandacht naar de serviezen die Jasper Conran voor de vermaarde ceramiekproducent Wedgwood heeft ontworpen. In het Brits paviljoen vinden we hedendaagse meubelontwerpen van John Makepeace, Andrew Vairah, Shawn Feeny en Matthew Burt. Maar er is meer. De Kamer van Handel en Nijverheid van Birmingham heeft ook een tiental jonge ontwerpers afgevaardigd. En ten slotte is er een kleine tentoonstelling van Roberts Radios te zien, een merk dat replica's bouwt van rock-'n-rollradio's uit de fifties. In de marge van het zuiver commerciële gebeuren, zijn er dus op Classic verschillende leuke tentoonstellingen. Een andere blikvanger is het luik waar Ecart en Classicon hulde brengen aan enkele grootmeesters van het interbellum : Jean-Michel Frank, Adolphe Chaneau, Mariano Fortuny, Felix Aublet en Eileen Gray. Bij wijze van toemaatje is er ook de tentoonstelling De fallus in kunst en cultuur, met een verzameling zeldzame oudheidkundige voorwerpen en etnische kunst van uroloog Johan Mattelaer. Hij reist sinds een tiental jaar de wereld rond op zoek naar uitbeeldingen van fallussen en schreef er een hele studie over. Deze expo is een voorsmaakje van een grote tentoonstelling die volgend jaar plaatsheeft in het Brusselse Jubelpark. Classic heeft nog een extra troef : de antiquairs. Met het aantrekken van het Nederlands Antiquairs Genootschap worden heel wat meer antiek- en kunsthandelaren verwacht. Dat zou een belangrijke aanwinst kunnen betekenen, omdat de handel bij onze noorderburen op een behoorlijk hoog peil staat. Maar Classic heeft ook oog voor meer actuele kunstuitingen. Daarom wordt de eerste Classic Award, - een prijs voor wie zich verdienstelijk maakt op een van de gebieden waarvoor de biënnale staat : antiek, kunst of lifestyle - uitgereikt aan Panamarenko. Bij wijze van hommage komt er een tentoonstelling over zijn werk. Tekst Piet Swimberghe