Sinds China zijn eigen vorm van kapitalisme smeedt, lijkt het land getransformeerd in een gargantueske bouwwerf. Wijken, soms hele dorpen, worden van de kaart geveegd. Wolkenkrabbers schieten in recordtempo uit de grond. En autowegen, en treinverbindingen (al dan niet magnetisch). De overheid is allesbehalve nostalgisch. Het resultaat : duizenden min of meer identieke, ongeïnspireerde torens, troosteloze shopping centers, en onherbergzame overmaatse lanen. Van de traditionele Chinese architectuur blijft vaak weinig over. Intussen heeft Peking evenwel het fenomeen van de starchitect ontdekt : wereldberoemde architecten die voor prestigeprojecten als het ware vrij spel krijgen. De Olympische Spelen van komende zomer dienen daarbij als katalysator. Dan zijn alle ogen immers op China gericht. Het land wil zich bij die gelegenheid presenteren als een bijdetijdse, dynamische natie. Dat lijkt aardig te lukken.
...