Na het derde schokkend filmpje uit een slachthuis op korte tijd: ‘De bal ligt nu bij Ben Weyts’

© Getty Images/iStockphoto

Voor de derde keer op minder dan twee jaar tijd heeft Animal Rights onregelmatigheden in een Vlaams slachthuis op beeld kunnen vastleggen. De organisatie kijkt nu naar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, die op zijn beurt kijkt naar het Agentschap van Voedselveiligheid.

Na Izegem en Tielt komt dierenrechtenbeweging Animal Rights vandaag opnieuw met beeldmateriaal uit een Vlaams slachthuis. Via verborgen camera’s verzamelden ze beelden waarop te zien is hoe kalfjes in de Hasseltse vestiging van VanDrie routineus geslagen of geschopt worden, elektrische schokken krijgen of enkel verwond worden door het toestel dat hen zou moeten verdoven.

‘Dieren schoppen en slaan is echter verboden,’ aldus Animal Rights campagne-coördinator Els van Campenhout. ‘De betrokken werknemers, hun opzichters en de eindverantwoordelijken binnen het bedrijf dienen hiervoor vervolgd te worden.’

Controle

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) geeft toe dat de huidige controles niet volstaan. Zo zeg zijn woordvoerder: ‘De beelden worden nog onderzocht, maar je kan minstens zeggen dat opnieuw werd aangetoond dat de mazen in het net te groot zijn.’ Met dat net worden de controles bedoeld zoals die nu grotendeels door het federaal Voedselagentschap (FAVV) worden georganiseerd. Dat controleert eerder met het oog op voedselveiligheid dan dat het toekijkt op dierenwelzijn. Om daaraan tegemoet te komen, pakt Weyts nu uit met de oprichting van een eigen Vlaamse inspectiedienst. De dienst zou vanaf volgend jaar in werking moeten treden.

De Vlaamse dienst lijkt de oplossing te moeten bieden voor een federaal probleem, maar het is de vraag of die denkwijze helemaal terecht is. Dierenwelzijn verkaste namelijk al in 2015 van de FAVV-portefeuille naar het Vlaamse niveau. Die verhuis heeft blijkbaar bovenal veel verwarring gezaaid. De dierenartsen die verplicht aanwezig moeten zijn op de slachtvloer krijgen namelijk hun loonbrief van het FAVV, maar moeten ook checklists invullen voor Dierenwelzijn. Vorig jaar al klonk het moedeloos in De Standaard: ‘Als we iets melden, hebben we geen idee wat er met de klachten gebeurt en of er wel gevolg aan wordt gegeven. Omdat we geen feedback krijgen, hebben we de indruk dat er niets gebeurt.’

Camerabeelden

Dat lijkt voorlopig ook de analyse van Animal Rights te zijn. Behalve door de controles, kan het doen en laten van de meeste slachthuizen vandaag ook al gevolgd worden aan de hand van vaak geïnstalleerde camerasystemen. Ook het kalverslachthuis in Hasselt beschikte daarover, al zorgde het daar voor een vals gevoel van gerustheid. Daarvan getuigt de stellige reactie van het hoofd Productie bij VanDrie aan Belga meteen na de verspreiding van de beelden: ‘Die wil ik wel eens zien. Er wordt niet geslagen bij ons. Wij hebben 24 op 24 camerabewaking om te zorgen dat dit niet gebeurt.’

Volgens Animal Rights zijn die camera’s er inderdaad wel, maar is het nog maar de vraag wat er met de beelden wordt gedaan. In het allerbeste geval worden ze automatisch geanalyseerd, maar om dat degelijk te kunnen doen, is volgens de dierenrechtenorganisatie nog meer onderzoek nodig.

Vermijden in de toekomst

Animal Rights richt zich met haar vraag naar meer onderzoek tot de minister van Dierenwelzijn. De industrie zou volgens de organisatie gebaat zijn met de oprichting van een kenniscentrum. Daar zouden dan niet alleen de verdere mogelijkheden van de automatische beeldanalyse onderzocht kunnen worden, maar ook studies gevoerd worden naar effectievere bedwelmingstechnieken. Bovendien is de organisatie vragende partij voor betere opleidingen voor het personeel.

Voorlopig schuift Ben Weyts enkel een Vlaamse inspectie in de slachthuizen naar voren. Hoe die vorm zal krijgen, is nog niet duidelijk. ‘De administratie is net de laatste hand aan de concrete implementatie aan het leggen,’ klinkt het. ‘Zo kan de minister met een concreet besluit naar de regering gaan in februari.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content