Verontreiniging door microplastics is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Ze kunnen door veel waterorganismen gemakkelijk opgenomen worden en zo uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen. Aangezien voorspeld wordt dat onze oceanen tegen 2050 meer plastic dan vissen zullen bevatten, is actie dan ook hoognodig.

De leden van DETIC engageren zich in de eerste plaats om microplastics in afspoelbare cosmetica en mondproducten volledig te vervangen tegen 2020. De ondertekenaars van het akkoord verbinden zich er ook toe om een sensibiliseringscampagne op te zetten voor de vervanging van microplastics, gericht op bedrijven en in het bijzonder kmo's.

Verontreiniging door microplastics is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Ze kunnen door veel waterorganismen gemakkelijk opgenomen worden en zo uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen. Aangezien voorspeld wordt dat onze oceanen tegen 2050 meer plastic dan vissen zullen bevatten, is actie dan ook hoognodig.De leden van DETIC engageren zich in de eerste plaats om microplastics in afspoelbare cosmetica en mondproducten volledig te vervangen tegen 2020. De ondertekenaars van het akkoord verbinden zich er ook toe om een sensibiliseringscampagne op te zetten voor de vervanging van microplastics, gericht op bedrijven en in het bijzonder kmo's.